Öğle Namazı Tesbihatı Nasıl Yapılır?

Öğle Namazı Tesbihatı

Öğle Namazı Tesbihatı Nasıl Yapılır?

Öğle namazının farzını kılınıp selâm verildikten sonra,

Allahümme ente'sselamü ve minke's-selamu tebarekte ya ze'l-celâli ve'l-ikrâm.

Denir ve Salât-ı Münciye (yani Salâte'n-Tüncînâ) duası okunur.

Allahümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed. Salaten tüncînâ bihâ min-cemî'ı'l-'ehvâli ve'l-âfât.
("Ve'l-âfât" derken avuç içleri yere bakacak şekilde çevrilir, bitince de eski haline getirilir.)

Ve tâkdîlenâ bi-hâ cemì'ıa'l-hâcât. Ve tütâhhirunâ bi-hâ min-cemî'isseyyiat. Ve terfe'u'nâ bihâ indeke a'le'd-derecât. Ve tübelliğunâ bi-hâ aksâ'l-ğâyât. Min cemî'ı'l-hayrâti fi'l-hayâti ve ba'de'l-memât. Âmîn yâ Mucîbe'd-de'avâti ve'l-hamdü lillâhi Rabbil-âlemîn. Âmin" denilir ve eller yüze sürülür.

Öğle namazının son sünneti kılınır. Selâm verdikten sonra tesbihata şöyle devam edilir:

Sübhânellâhi ve'l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illâllahü vallahü ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyil-azîm.

Ve sonra Âyetel-kürsî okunur:

Bismillâhirrahmânirrahîm

اَللّٰهُ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّومُۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌۜ لَهُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِۜ مَنْ ذَا الَّذ۪ي يَشْفَعُ عِنْدَهُٓ اِلَّا بِاِذْنِه۪ۜ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْۚ وَلَا يُح۪يطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِه۪ٓ اِلَّا بِمَا شَٓاءَۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَۚ وَلَا يَؤُ۫دُهُ حِفْظُهُمَاۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظ۪يمُ

﴿٢٥٥﴾

"Allahü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm. Lâ te’huzü-hû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fi’s-semâvâti vemâ fi’l-ardı. Menzellezî yeşfe’u ındehû illâ bi-iznih. Yâ’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm ve lâ yuhîtûne bi-şey’in min-ılmihi illâ bi-mâ şae. Vesi’a kürsiyyü-hü’s-semavâti ve’l-ardi. Velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüve’l-aliyyü’l-azîm."

Ve şu tesbihler yapılır:

33 defa Sübhânallâh

33 defa Elhamdulillah

33 defa Allâhü ekber

Lâ ilâhe illallâhü, vahdehû, lâ şerîke leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü, yuhyî ve yümît ve hüve hayyün lâyemût, bi-yedihi'l-hayru ve hüve alâ külli şey'in kadîrun ve ileyhi'l-mâsir.

denilir ve namaz duası yapılır. Duâdan sonra tesbihata şöyle devam edilir.

Fa'lem ennehu (1 defa)

Lâ ilâhe illâllah (33 defa) tekrarlanır.

Muhammedü'r-resûlüllâhi sallallahü te'âlâ aleyhi vesellem denilir.

Bismillâhirrahmânirrahîm.

İnnallâhe ve melâikete-hû yüsallûne ale'n-nebiy. Yâ eyyühellezîne âmenû sallü aleyhi ve sellimû teslîmâ. Lebbeyk.

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Bi-adedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîrâ.

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Bi-adedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîrâ.

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Bi-adedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîrân kesîrâ.

Salli ve sellim yâ Rabbi alâ habîbike Muhammedin ve alâ cemî'ı'l-enbiyâi ve'l-mürselîn ve alâ âli küllin ve sahbi küllin ecma'in. Âmin ve'l-hamdü lillâhi Rabbi'l-âlemîn.

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Resûlellah.

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Habîbballah.

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ emîne vahyillâh.

Allahümme sâlli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve ashabihî bi-adedi evrakı'l-eşcâr ve emvâci'l-bihâr ve katarâti'l-emtâr vağfirlenâ verhamnâ veltuf binâ. Eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammede'r-resûlüllâhi sallallâhü te'âlâ aleyhi ve sellem.

İsm-i A'zâm Duası

Bismillâhirrahmânirrahîm

Yâ Cemîlu yâ Allah, Yâ Karîbu yâ Allah

Yâ Mucîbu yâ Allah, Yâ Habîbu yâ Allah

Yâ Raûfu yâ Allah, Yâ 'Atûfu yâ Allah

Yâ Ma'rûfu yâ Allah, Yâ Lâtîfu yâ Allah

Yâ 'Azîmu yâ Allah, Yâ Hannânu yâ Allah

Yâ Mennânu yâ Allah, Yâ Deyyânu yâ Allah

Yâ Sübhânu yâ Allah, Yâ Emânu yâ Allah

Yâ Bürhânu yâ Allah, Yâ Sultânu yâ Allah

Yâ Müste'ânu yâ Allah, Yâ Muhsinu yâ Allah

Yâ Müte'âlu yâ Allah, Yâ Rahmânu yâ Allah

Yâ Rahîmu yâ Allah, Yâ Kerîmu yâ Allah

Yâ Mecîdu yâ Allah, Yâ Ferdu yâ Allah

Yâ Vitru yâ Allah, Yâ Ehadu yâ Allah

Yâ Šamedu yâ Allah, Yâ Mahmûdu yâ Allah

Yâ Šâdıka'l-Va'di yâ Allah, Ya 'Aliyyu yâ Allah

Yâ Ğaniyyu yâ Allah, Yâ Şâfî yâ Allah

Yâ Kâfî yâ Allah, Yâ Mu'âfî yâ Allah

Yâ Bâkî yâ Allah, Yâ Hâdî yâ Allah

Yâ Kâdiru yâ Allah, Yâ Sâtiru yâ Allah

Yâ Kahhâru yâ Allah, Yâ Cebbâru yâ Allah

Yâ Ğaffâru yâ Allah, Yâ Fettâhu yâ Allah

Avuçlar yukarı gelecek şekilde eller açılır:

Yâ Rabbe's-semâvâti ve'l-ardı, yâ ze'l-celâli ve'l-ikrâm.

Avuçlar yukarı gelecek şekilde eller açılır:

Yâ Rabbe's-semâvâti ve'l-ardı, yâ ze'l-celâli ve'l-ikrâm. Es'elüke bi-hakkı hâzihi'l-esmâi küllihş entü-šalliye 'alâ seyyidinâ Muhammedin ve 'alà âli Muhammedin verham Muhammeden kemâ šalleyte ve sellemte ve bârekte ve rahimte ve terahhamte 'alâ İbrâhime ve 'alâ âli İbrâhime fi'l-âlemîn, Rabbenâ inneke hamîdü'm-mecîd, bi-rahmetike yâ erhamerrâhimîn, ve'l-hamdülillâhi Rabbi'l-âlemîn.

Fetih Sûresi'nin 27-28-29 ayetleri okunur.

Fetih Sûresi 27-28-29 ayetlerinin Türkçe Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm

Lekad šadakallâhü resûlehü'r-rü'yâ bi'l-hakki leted-hulünne'l-mescide'l-harâme inşâallahü âminîne muhallikîne ruûseküm ve mukaššırîne lâ tehâfûne, fe'alime mâ lem ta'lemû feca'ale min-dûni zâlike fethan karîbâ.

Hüvellezî ersele rasûlehû bi'l-hüdâ ve dîni'l-hakkıli-yuzhirahû 'ale'd-dîni küllihî ve kefâ billâhi şehîdâ.

Muhammedü'r-resûlüllâhi ve'l-lezîne me'ahû eşid-dâü 'ale'l-küfâri ruhamâü beynehüm terâhüm rukke'an sücceden yebteğûne fadle'm-minallâhi ve rıdvânâ.

Sîmahüm fî-vücûhihim min-eseri's-sücûd. Zâlike meselühüm fi't-tevrâti ve meselühüm fi'l-incîli kezer'in ahrace şat'ehû feâzerehû festağleza festevâ 'alâ sûkıhî yu'cibü'z-zürrâ'a li-yağîza bi-hımü'l-küffâr. Ve'a-dallâhü'l-lezîne âmenü ve 'amilü'š-šâlihâti minhum mağfiraten ve ecran 'azîmâ.

Fetih Sûresi 27-28-29 Ayetlerinin Arapça Okunuşu

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَٓاءَ اللّٰهُ اٰمِن۪ينَۙ مُحَلِّق۪ينَ رُؤُ۫سَكُمْ وَمُقَصِّر۪ينَۙ لَا تَخَافُونَۜ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذٰلِكَ فَتْحاً قَر۪يباً

﴿٢٧﴾

هُوَ الَّـذ۪ٓي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰى وَد۪ينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّ۪ينِ كُلِّه۪ۜ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَه۪يداًۜ

﴿٢٨﴾
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِۜ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُٓ اَشِدَّٓاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَٓاءُ بَيْنَهُمْ تَرٰيهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَاناًۘ س۪يمَاهُمْ ف۪ي وُجُوهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُودِۜ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰيةِۚۛ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْج۪يلِ۠ۛ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهُ فَاٰزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوقِه۪ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغ۪يظَ بِهِمُ الْكُفَّارَۜ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَاَجْراً عَظ۪يماً

﴿٢٩﴾

Selâm ve Dua ile Kalın...

 


Bir cevap yazın