Öğle Namazı Önemi, Öğle Namazı Nasıl Kılınır?

Müminin Miracı Namaz

Namaz Hakkında Hadis-i Şerifler

Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) şöyle buyurmuştur:

"Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı ise abdesttir."

İbn Mes'ûd'un rivayetine göre, adamın biri, Hz. Peygamber'e (sav),
"Amellerin/ İbadetlerin en faziletlisi hangisidir?" diye sorar. Peygamber Efendimiz, " Vaktinde kılınan namazdır..." buyurur.

Hz. Muhammed (sav), "Bir Müslüman, vakti geldiğinde güzel ve abdest alıp, kendisini Allah'a vererek rükû (ve secdesiyle) farz namazı kıldığında, -büyük günah işlemedikçe- bu onun önceki günahlarına kefaret olur. Bu, her zaman için böyledir."

"Büyük günah işlenmedikçe beş vakit namaz ve iki cuma, aralarındaki günahlara kefarettir."

 

Namaz Nedir?

Namazda hareketlerin anlamı;

Kıbleye dönmek, yalnızca tek Allah'a yönelmek demektir. Kıyam, Allah'ın huzurunda durma, rükû ise yalnızca O'nun önünde eğilmektir. Secde etmek ise Allah'a en yakın olmak demektir.

Namaz; dua, yalvarma, sadece Rabbe yönelme, O'ndan yardım ve bağışlanma dileme, O'na iltica ve münâcât etmektir.

Namaz, ruhun derinliklerinden gelen bir hissiyatla Allah'ı anma/ zikir, gönülden gelen bir içtenlikle Yaratan'a hamd ve senâda bulunma, bütün samimiyetle O'nun hükümranlığını kabul ve itiraf etmektir.

Namazın nasıl kılınacağını Cebrail vasıtasıyla öğrenen Hz. Peygamber, onu ümmetine bütün detaylarıyla öğretmiş ve "Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz sizde öyle namaz kılın." buyurarak bizzat kendisini örnek göstermiştir.

Müslümanlara düşen, Resûl-i Ekrem'in teşvik ve tavsiyelerine uyarak bu önemli ibadeti öğretildiği gibi yerine getirmek, namaz konusunda gerekli hassasiyeti göstermektir.

Namazında bütün varlığıyla Rabbine yönelen kul, maddî ve manevî kirlerden arınacak, kötülüklerden uzaklaşacak ve ebedî âlemde de mutluluğa erecektir.

Namaz Hadisleri

"Namazın anahtarı temizliktir. Başlangıcı tekbir, bitimi ise selâmdır."

"Bu namazda insan kelâmı konuşulmaz. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır."

"Muhakkak ki sizden biri namaz kılarken (aslında) Rabbiyle özel olarak konuşmaktadır."

"Kulun Rabbine en yakın olduğu (an) secde hâlidir. Öyleyse ( secdede iken) çokça dua ediniz."

Öğle Namazının Önemi

Öğle namazı ne zaman kılınır?

Öğle namazı, güneşin batıya doğru meyletmesinden hemen sonra kılınır. Ancak, özelikle Hicaz yarımadası gibi yaz mevsiminin çok daha ağır yaşandığı ülkelerde, öğle namazının ilk vakitleri sıcağın kasıp kavurduğu saatlere rastlamaktadır. Bu sebeple Rahmet Peygamberi Hz.Muhammed (S.A.V.) " Öğlen namazını serin vakitte kılın, şüphesiz sıcağın şiddeti (âdeta) cehennemin kaynamasındandır." buyurmuş, öğle namazını biraz geciktirerek kılmayı tavsiye etmiştir. İslam kolaylık dinidir.

Güneşin etkisini kaybetmeye başladığı, her şeyin gölgesi bir veya iki katı olduğu dakikalarda öğle namazının vakti çıkar ve ikindi namazı vakti girer.

Öğle Namazı Nasıl Kılınır?

Öğle namazı kaç rekattır? Öğle namazı 10 rekatlık bir namazdır. 4 rekatlık ilk sünneti, 4 rekatlık farzı ve iki rekât olarak son sünneti kılınır.

Öğle Namazı Dört Rekat Sünneti Nasıl Kılınır?

Öğle namazının ilk dört rekât sünnetinin evvelki iki rekâtı, tam sabah namazının iki rekât sünneti gibi kılınır. Yalnız bunda niyet "Bugünkü öğle namazının ilk sünnetine" diye yapılır. Bir de bynda ikinci rekâttan sonraki oturuş, so oturuş değil, birinci oturuş ( ka'de) olduğundan bu oturuşta yalnız "Tahiyyat" okunur. Sonra "Allahu Ekber" deyip ayağa kalkılır. Yalnız Besmele, Fâtiha ve bir mikdar da Kur'an okunarak rükû ve secde yapılır. Ondan sonra dördüncü rekât için "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır. Bunda yalnız besmele bir Fâtiha ve bir mikdar da Kur'an okunarak rükû ve secdelere varılır. Sonra oturulur; bu oturuş son ka'dedir. Bunda Tahiyyat okunduktan sonra, Salli ve Barik, Rabbenâ duaları tamamen okunup, iki tarafa selâm verilir. Böylece bu dört rekât  olan ilk sünnet kılınmış olur.

4 Rekatlık Öğle Namazının Farzı

Sünnetten sonra namaza aykırı bir iş yapmadan ayağa kalkılır. Sadece erkeklere mahsus olan ikamet getirilir. O günkü öğlen namazının farzını kılmaya kiblem kâbeye diyerek niyet edilir. Eller yukarıya kaldırılarak "Allahu Ekber" diye tekbir alınır. İlk iki rekâtı sabah namazının iki rekât farzı gibi kılınır. Ancak bu iki rekâttan sonraki oturuş, birinci ka'de olduğundan bunda yalnız "Tahiyyat" okunur. Ondan sonra "Allahu Ekber" denilerek üçüncü rekâta kalkılır. Yalnız Besleme ile Fâtiha okunur. Rükû ve secdelere varılır.

Sonra "Allahu Ekber" diyerek dördüncü rekâta kalkılır. Besmele ile yalnız Fâtiha sûresi okunarak rükû ve secdelere gidilir. Sonra oturulur. Bu oturuş son ka'dedir. Bunda "Tahiyyat" okunduktan sonra Salli ve Barik, Rabbenâ duaları okunur ve önce sağ omuza, sonra da sol omuza selâm verilir. Böylece öğlenin farzı bitmiş olur.Öğlenin farzında okunacak ayetler, sabah namazında okunacak mikdardan daha az olur.

Öğle Namazı 2 Rekat Sünneti Nasıl Kılınır?

Bu da, "Bugünkü öğle namazının son sünnetini kılmaya kiblem kabeye" diye niyet edilip tamamen sabah namazının sünneti gibi kılınır. Bu son sünneti dört rekât kılmak müstehabdır. O zaman ya her iki rekâtta bir selâm verilir veya dört rekâtın sonunda selâm verilir. Dört rekât sonunda selâm verilince, ilk oturuşta yalnız " "Rabbene duaları" okunmaz. Üçüncü rekât için tekbir alınarak ayağa kalkılınca yine "Sübhaneke" okunur. Sonra bu sin iki rekât evvelki iki rekât gibi kılınır.

Öğle Namazı 4 Rekat Sünnet

1. Rekât

Niyet
Allahuekber
Sübhâneke
Eûzü Besmele
Fâtiha
Bir sûre veya birkaç ayet
Tekbir - Allahuekber (diyerek rükûya varılır)
Sübhâne Rabbiyel-azîm ( 3 defa söylenir)
Semiallahü limen hamideh
(Rükûdan doğrulurken söylenir)
Rabbenâ lekel hamd
(Rûküdan doğrulduktan sonra)
Tekbir -Allahuekber ( Secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiyel-a'lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir -Allahuekber ( secdeden doğrulurken)
Tekbir -Allahuekber ( secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiyel-a'lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir -Allahuekber ( Secdeden kalkarken)

2. Rekât

Besmele
Fâtiha
Bir sûre veya birkaç ayet
Tekbir - Allahuekber diyerek rükûya varılır.
Sübhâne Rabbiyel-azîm 3 defa söylenir.
Semiallahü limen hamideh
(Rükûdan doğrulurken söylenir)
Rabbenâ lekel hamd
(Rûküdan doğrulduktan sonra)
Tekbir -Allahuekber ( Secdeye varırken)

Sübhâne Rabbiyel-a'lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir -Allahuekber ( secdeden doğrulurken)
Tekbir -Allahuekber ( secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiyel-a'lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir -Allahuekber Secdeden doğrulurken
Ettehiyyâtü Duası
Tekbir

3. Rekat

Besmele
Fâtiha
Bir sûre veya birkaç ayet
Tekbir – Allahuekber diyerek rükûya varılır.
Sübhâne Rabbiye’l-azîm 3 defa söylenir.
Semiallahü limen hamideh
(Rükûdan doğrulurken söylenir)
Rabbenâ leke’l hamd
(Rûküdan doğrulduktan sonra)
Tekbir -Allahuekber ( Secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiye’l-a’lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir -Allahuekber ( secdeden doğrulurken)
Tekbir -Allahuekber ( secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiye’l-a’lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir - Allahuekber (Secdeden doğrulurken)

4. Rekat

Besmele
Fâtiha
Bir sûre veya birkaç ayet
Tekbir – Allahuekber diyerek rükûya varılır.
Sübhâne Rabbiye’l-azîm 3 defa söylenir.
Semiallahü limen hamideh
(Rükûdan doğrulurken söylenir)
Rabbenâ leke’l hamd
(Rûküdan doğrulduktan sonra)
Tekbir -Allahuekber ( Secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiye’l-a’lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir -Allahuekber secdeden doğrulur ve son oturuşda;
Ettehiyyâtü Duası
Salli-Bârik Duası
Rabbenâ Duaları
Selâm

Öğle namazı ilk 4 rekatlık sünnet bu tabloya göre kılınır...

Öğle Namazı 4 Rekat Farzı

1. Rekât

Niyet
Allahuekber
Sübhâneke
Eûzü Besmele
Fâtiha
Bir sûre veya birkaç ayet
Tekbir - Allahuekber (diyerek rükûya varılır)
Sübhâne Rabbiyel-azîm ( 3 defa söylenir)
Semiallahü limen hamideh
(Rükûdan doğrulurken söylenir)
Rabbenâ lekel hamd
(Rûküdan doğrulduktan sonra)
Tekbir -Allahuekber ( Secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiyel-a'lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir -Allahuekber ( secdeden doğrulurken)
Tekbir -Allahuekber ( secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiyel-a'lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir -Allahuekber ( Secdeden kalkarken)

2. Rekât

Besmele
Fâtiha
Bir sûre veya birkaç ayet
Tekbir - Allahuekber diyerek rükûya varılır.
Sübhâne Rabbiyel-azîm 3 defa söylenir.
Semiallahü limen hamideh
(Rükûdan doğrulurken söylenir)
Rabbenâ lekel hamd
(Rûküdan doğrulduktan sonra)
Tekbir -Allahuekber ( Secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiyel-a'lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir -Allahuekber ( secdeden doğrulurken)
Tekbir -Allahuekber ( secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiyel-a'lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir -Allahuekber (Secdeden doğrulurken)
Ettehiyyâtü Duası
Tekbir-Allahuekber

3. Rekât

Besmele
Fâtiha
Tekbir - Allahuekber (diyerek rükûya varılır)
Sübhâne Rabbiyel-azîm ( 3 defa söylenir)
Semiallahü limen hamideh
(Rükûdan doğrulurken söylenir)
Rabbenâ lekel hamd
(Rûküdan doğrulduktan sonra)
Tekbir -Allahuekber ( Secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiyel-a'lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir -Allahuekber ( secdeden doğrulurken)
Tekbir -Allahuekber ( secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiyel-a'lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir -Allahuekber ( Secdeden kalkarken)

4. Rekât

Besmele
Fâtiha
Bir sûre veya birkaç ayet
Tekbir - Allahuekber diyerek rükûya varılır.
Sübhâne Rabbiyel-azîm 3 defa söylenir.
Semiallahü limen hamideh
(Rükûdan doğrulurken söylenir)
Rabbenâ lekel hamd
(Rûküdan doğrulduktan sonra)
Tekbir -Allahuekber ( Secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiyel-a'lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir -Allahuekber ( secdeden doğrulurken)
Tekbir -Allahuekber ( secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiyel-alâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir -Allahuekber (Secdeden doğrulur)
Ettehiyyâtü Duası
Salli-Bârik Duası
Rabbenâ Duaları
Selâm

Öğlen Namazı farzı yukarıdaki gibi kılınır.

Öğle Namazı İki Rekat Son Sünneti

1. Rekât

Niyet
Allahuekber
Sübhâneke
Eûzü Besmele
Fâtiha
Bir sûre veya birkaç ayet
Tekbir - Allahuekber (diyerek rükûya varılır)
Sübhâne Rabbiyel-azîm ( 3 defa söylenir)
Semiallahü limen hamideh
(Rükûdan doğrulurken söylenir)
Rabbenâ lekel hamd
(Rûküdan doğrulduktan sonra)
Tekbir -Allahuekber ( Secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiyel-a'lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir -Allahuekber ( secdeden doğrulurken)
Tekbir -Allahuekber ( secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiyel-a'lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir -Allahuekber ( Secdeden kalkarken)

2. Rekât

Besmele
Fâtiha
Bir sûre veya birkaç ayet
Tekbir - Allahuekber diyerek rükûya varılır.
Sübhâne Rabbiyel-azîm 3 defa söylenir.
Semiallahü limen hamideh
(Rükûdan doğrulurken söylenir)
Rabbenâ lekel hamd
(Rûküdan doğrulduktan sonra)
Tekbir -Allahuekber ( Secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiyel-a'lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir -Allahuekber ( secdeden doğrulurken)
Tekbir -Allahuekber ( secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiyel-a'lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir -Allahuekber (Secdeden doğrulur)
Ettehiyyâtü Duası
Salli-Bârik Duası
Rabbenâ Duaları
Selâm

Öğlen Namazı son sünneti yukarıdaki gibi kılınır.

Öğle Namazı Fazileti

Yalnız başına namaz kılan kimse, öğle namazının hem sünnetlerinde, hem de farzında kıraati, tekbirleri, tesbih ve tahmidleri gizlice yapar.

Camide kılınacak olan namazların ilk sünnet ve son sünneti cemaatle değil, kişi kendisi kılar. Farz namazları ise imama uyularak kılınır.

Mesela; 'Niyet ettim öğle namazının farzını kılmaya kiblem kabeye uydum hazır olan imama' diye niyet edilir ve cemaatle birlikte imama uyularak kılınır.

Namaz kılınırken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri ta'dîl-i erkâna riayet etmek yani namazdaki rükûnlerin hakkını vermektir.

Peygamber Efendimiz namazın tarifinde secde, kıyam ve rükû gibi hrt bölümün esa edilmesini anlatırken, " (azalar) mutmain oluncaya kadar" ifadesini kullanarak ta'dîl-i erkâna vurgu yapmıştır. Mutmain olmak, hareketi net bir şekilde gerçekleştirip, her rükûnde en az " Sübhânallâh" diyecek kadar durmaktır.

Peygamber Efendimiz, "En kötü hırsızlık namazdan çalmadır." buyurarak rükû ve secdelerin hakkını vermeyerek acele etmenin ne derece yanlış olduğunu dile getirmiştir. Çünkü namaz, dinin direği, Allah Teâla'yı anmanın, O'na karşı şükran duygularını ifade etmenin, yakarış ve niyazn en mükemmel şeklidir. Allah'a yakınlaşma vesilesi olan namaz, sahibini hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyan en güzel ibadettir.

Namazların Cem'i

Öğle namazı cem etmek şöyledir:

Öğle namazı ile ikindi namazının, akşam namazı ile yatsı namazının birlikte kılınmasına cem' adı verilir.

Öğle namazı vaktinde ikindi namazını da öne alınarak cemaatle birlikte kılınmasına cem-i takdim denilir.

Akşam namazını yatsı namazı vaktine erteleyip kılmaya da cem-i tehir denilir.

Öğle namazı ikindi namazı cem edildiğinde öğlenin son sünneti kılınmaz. Akşam namazı ile yatsı namazı cemedildiğinde de aynı şekilde akşam namazının sünneti ve yatsı namazının ilk sünneti kılınmaz. Farz olan ara verilmeden peş peşe kılınır.

Hanefi mezhebine göre hac esnasında Arafat vakfesinde öğle namazı vaktinde, öğle ve ikindi namazları cemedilir. Ayrıca Müzdelife vakfesinde yatsı namazı vaktinde, akşam ve yatsı namazları cemedilir. Bunun dışında namazlarda cem' yapılmaz.

Şafi mezhebine göre ise Arafat ve Müzdelife vakfeleri dışında şu durumlarda da cem' câizdir:

• Seferi olmak

• Şiddetli yağmur, kar, dolu v.b sebebiyle camiye gitmekte aşırı zorluk bulunması  (sadece namazın cemaetle kılınması durumunda yalnız kılmak yerine cemaatle kılmayı tercih etmek sebebiyle cemedilebilir).

Şâfîî göre bu durumlarda öğle ve ikindi namazları ister öğle, ister ikindi vaktinde cemedilebilir. Yine aynı şekilde akşam ve yatsı namazları da ister akşam, ister yatsı vaktinde cemedilebilir.

Soru : Öğle namazı cem edilir mi?
Öğle namazı cem etmek nasıl olur?

Cevap : Hanefi mezhebine göre hac zamanı hacılar için geçerlidir.

Şâfîî mezhebine göre zorunlu kalınan durumlarda cem edilmesi câizdir.

Öğle Namazı Tesbihatı 

Namaz kılan kişi selâmdan sonra oturur,

“Allahümme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm tebârekte yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm.

(Allah’ım! Selâmete eriştiren sensin, selâm/selâmet senden gelir, sen ne kadar yücesin ey celâl ve ikrâm sahibi!)” Söyler.

Daha sonra otuz üçer defa:
“Sübhânallah (Allah her türlü eksikten uzaktır)”
“El-Hamdülillâh ( Hamd Allah’a mahsustur.)”
” Allahuekber ( Allah en büyüktür)

Denilir. Bu tesbihlerin ardından ise ;

“Lâ ilâhe illâllâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.”

Bu tesbihler sonrası eller semaya yönelir ve yüce Allah’a yürekten dile gelen dualar yalvararak yakararak ona arz ve münacaat edilerek söylenir ve istenilir.

Peygamber Efendimiz (sav):

“Her namazın arkasından bu tesbihleri okumanın, deniz köpükleri kadar çok olsa da, kişinin günahlarının silinmesine vesile olacağını müjdelemektedir.”

Otuz üç defa tesbihler yapıldıktan sonra Peygamber Efendimiztarafından Âyetü’l-Kürsî olarak adlandırılan Bakara sûresinin 255. âyeti okunur.

Öğle namazı sonrasında Kur'an-ı Kerim'den Fetih sûresinin 27-28-29 âyetleri okunur.

Resûlullah (sav) buyurdu ki;

"Her kim namazda veya namazın dışında Fetih sûresini okursa, sanki Mekke'nin fethinde Peygamber (sav) ile beraber bulunmuş gibidir."

Resûlullah (sav) Efendimiz buyurdu ki;

"Vallahi ben günde yetmiş defadan fazla Allah'dan beni bağışlanmasını diler, tövbe ederim."
(Buhârî, Daavât)

"Benim de kalbime gaflet çöküyor. Ben de Allah'a günde yüz defa istiğfâr ediyorum."
(Müslim, Zikir 41)

Kaynak: Hadislerle İslam- Büyük İslam İlmihali-DİB Yayınları

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 


Bir cevap yazın