Nümismatik Biliminin Faydaları Nelerdir?

Nümizmatik(Nümismatik) nedir? 

Bu yazımızda sizler için madeni para anlamına gelen Latince numisma kelimesinden türemiş Tarih biliminin alt kolu olan Nümismatik biliminden bahsetmek istiyoruz. Metal paraları inceleyen, sikke ve madalyaların tarihi ve tanımıyla uğraşan antika özelliğinde olan sikke, madalya ve paralarda kullanılan madenleri ve bunların karışımlarını, ağırlıklarını, paraların yeryüzündeki dağılımlarının yanı sıra coğrafya, tarih, dinler tarihi, sanat tarihi, ticaret sistemlerini inceleyen ekonomi tarihi gibi birçok ilmin çalışmalarına ışık tutmakla birlikte koleksiyonculuğada yön verir.

*Kaybolmuş uygarlık, kent ve yerleşim yerlerinin belirlenmesine katkı sağlar.

*Tarihsel süreçte egemenliği elinde tutmuş kişi ve ailelerin soylarını bildirir.

*Tarihsel süreç içinde yok olmuş anıt ve yapılara ilişkin kanıtlar sunar.

*Yerleşim yerlerine, yönetenlere verilmiş ad ve unvanları gösterir.

*Hükümdarların saltanatlarının başlangıç tarihleri, almış oldukları unvanlar, dönemleri boyunca
yaptıkları işler, kazandıkları zaferler belirlenmesine yardım eder.

*Sikkenin basımında kullanılan madenin türüne göre o toplumun, o dönemdeki ekonomik durumu
konusunda ipuçları sağlar.

*Yazılı tarihlerde anlatılan olayların kanıtlanmasına yardım eder.

*Sikkenin basıldığı dönemin dinsel inançları konusunda bilgi verir.

*Sikkeyi basan devletin egemenlik alanlarının tespitinde delil niteliği taşır.

Nümismatik Sözlüğü

Çil (Çil): Katlama veya eskime yoktur. Çok iyi korunmuştur. Basım yeri, bankomat, piyasa ve koleksiyoner tarafından hiç kullanılmamıştır.
Köşeler keskin ve sivridir; yuvarlaklaşma olmamıştır. Desteden çıktığı gibi doğal parlaklığındadır.

Çil ALTI, (ÇA): Bir kısmında ya da köşesinde elle sayma izi veya tam ortada çok hafıf bir kat izi vardır ancak kâğıdın yüzeyini kıran herhangi bir kusuru yoktur. Kâğıt temiz ve orijinal parlaklığındadır. Köşeler yuvarlaklaşmamıştır.

ÇOK ÇOK TEMİZ (ÇÇT): Çok az kullanılmıştır. Üç taneye kadar ince çizik veya bir kuvvetli kırık olabilir. Kâğıt temiz ve orijinal parlaklığındadır. Köşeler çok
az yuvarlaklaşmış olabilir. Bu tür eski paralar eğer nadir ise iyi para edebilir.

ÇOK TEMİZ (ÇT): Biraz daha fazla kullanılmıştır ama yine de görsel olarak güzeldir. Yatay ve dikey birkaç çizik olabilir. Kâğıdın rengi çok az atmış veya solmuştur. Kâğıt düzgündür yani yumuşak (ezik) değildir. Kenarlar hafif yıpranmış olabilir. Köşeler yıpranmış olabilir ancak tamamıyla yuvarlaklaşmamıştır.

TEMIZ (T): Özellikle döneminde kullanılmıştır ve ilk bakıldığında tedavül görmüş para olduğu anlaşılır. Birçok çizik, kırık ve büküğü olabilir. Kenarlarından çok kullanılmış olduğu bellidir ve ufak yıpranma yırtıkları olabilir. Renkler belirgin ama çok parlak değildir. Genel görünüm hala istenen düzeydedir.

ÇOK İYİ (Çi): Yıpranmış ve çok kullanılmış olmasına rağmen hala eksiksizdir. Paranın kenarlarında fazla kullanımdan dolayı yıpranma, çentik ve yuvarlaklaşma bulunabilir. Boya lekesi ve renk bozulması olabilir. Gevşektir ve yumuşaklık vardır
ama hiçbir parçada eksiklik yoktur.

İYi (İ): İyice yıpranmış ve çok kullanılmıştır. Uzun zaman tedavül görmesinden dolayı kalın birçok çizik ve kırık, iğne-zımba deliği, boya lekesi, renk bozulması, kenar yırtığı, kir, merkezde delik, yuvarlaklaşmış köşeler gibi hasarlara sahip olabilir. Büyük parça eksiği bulunmaz. Kağıt üzerine kalemle resim ya da şekil vb. çizilmiş olabilir.

ORTA (O): Tamamıyla gevşek, kirli, çok kullanılmıştır. Büyük parçalar genellikle yırtık pırtık olabilir. Belirsiz kısımları daha büyüktür.

ZAYIF (Z): Birçok hasardan dolayı işe yaramaz gibi olmuş, eskimiş, lekeli, yıpranmış, parçaları eksik, şekiller çizilmiş, büyük delileri olan bir paradır. Parçaları bir arada bant tutuyor olabilir. Düzgün olmayan kenarlar kesilip düzeltilmiş olabilir. Bu eski paralar eğer değerli bir para değilse çöptür.


Bir cevap yazın