Nefis İle Mücadele Nasıl Yapılır? Nefis İle İlgili Ayetler ve Sözler

Nefis Bilgisi Hakkında Fasıl

Bil ki, Yüce Allah'ı bilmenin anahtarı nefsi bilmektir. Nitekim her türlü eksiklikten münezzeh Allah şöyle buyurmuştur:

"Onlara dış dünyaya ve kendi nefislerinde âyetlerimizi göstereceğiz, tâ ki, gerçek onlara açıkça belirsin ."

Nebi Sallallahu Aleyhi Ve Sellem buyurdu ki:

"Nefsini bilen Rabbini bilir."

Sana, nefsinden daha yakın şey yoktur. Nefsini bilmezsen, Rabbini nasıl bilirsin? Eğer nefsimi biliyorum dersen, sadece görünen cismi bilirsin ki, o el, ayak, baş ve bedendir; kendi içinde olan, kızdığınız zaman yemeği, susadığın zaman içmeyi istemeni gerektiren emri (mekanizmayı) bilmezsin. Hayvanlar, bu işlerde seninle müşterektir. Sana gereken, nefsini gerçekten bilmemlndir ki sen nesin, nereden geldin ve hangi şey için yaratıldın, saâdetin hangi şeyledir, bedbahtlığın ne iledir. İçinde öyle vasıflar toplamışsın ki onların bir kısmı hayvanların, bir kısmı yırtıcı hayvanların, bir kısmı da meleklerin vasıflarıdır.

Ruh senin cevherin aslıdır, gerçeğidir, onun dışındakiler sana yabancıdır, sende iğretidir. Sana gereken bunu bilmendir. Bunların herbirinin besini ve saâdeti vardır. Hayvaların saâdeti, yemek, içmek, uyumak ve cinsî ilişkidedir. Eğer onlardansan, karın ve aşağısını ilgilendiren işlere koyul. Yırtıcı hayvanların saâdeti vurup kırmak, parçalamaktadır. Şeytanların saâdeti aldatma, kötülük ve hîlelerdedir. Eğer onlardan isen, onların işleriyle meşgûl ol. Meleklerin saâdeti ise Rubûbiyet Hazretinin Cemâlini müşâhadedir, gazab ve şehvete onlarda yol yoktur. Eğer melekler cevherinden isen, aslını öğrenme yolunda cehd et, tâ ki, İlâhi Hazrete Yolu bulasın, Celâl ve Cemâl müşahadesine eresin ve nefsini (kendini) şehvet ve öfke bağından kurtarasın ve bu sıfatların senin içinde hangi iş için yerleştirilmiş olduğunu bilesin.

Yüce Allah onları (o sıfatları) onların esîri olasın diye değil, onlar senin esîrin olsun, onları önündeki yolculukta boyun eğdirip kullanasın, birini binitin, ötekini de kendisiyle saâdetini avlayacağın silâhın yapasın diye yaratmıştır.

Allah'ın bizi neden ve niçin yarattığını hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım ve unutmayalım! Ve şu âyeti de ezberleyip hafızamızda kayıtlı dursun...

"Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım"

Zariyat Sûresi – 56. Ayet

"Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın"
Lokman Sûresi - 33. Ayet

Nefis İle İlgili Ayetler

Kur'an'ı Kerim ayetlerinde nefis ile ilgili Ayetlerde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

Bismillahirrahmanirrahim

"Nefsini temizleyen kimse gerçekten kurtuluşa ermiştir."
A'lâ Sûresi - 14. Ayet

"Sana gelen iyilik Allah’tan her kötülük ise nefsindendir."

Nisa Süresi - 79. Ayet

"Kim Allah’a gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar."

Talak Süresi - 2. Ayet

"İnanıp nefsini ıslah edene korku ve üzüntü yoktur."

En’am Sûresi - 48. Ayet

"Hiçbir nefis yoktur ki; Başında bir denetleyici bulunmasın."

Tarık Sûresi - 4. Ayet

Bir Hadis-ı Şerif:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) teşehhüd okuyunca şu mealde zikirde, duada bulunurdu: “Hamd Allah’adır, O’na sığınır, O’ndan mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden de O’na sığınırız. Allah kime hidâyet verirse onu kimse sapıtamaz, kimi de sapıtırsa onu kimse hidayete götüremez. Şehâdet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şehâdet ederim ki, Muhammed O’nun kulu ve Resûlüdür. O’nu hak ile, Kıyametten önce müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdi. Kim Allah ve Resûlüne itaat ederse doğru yolu bulmuştur. Kim de o ikisine isyan ederse, (bilsin ki) sadece kendisine zarar verir, Allah’a hiç bir zarar verermez."

Hadis-i Şerif

"Senin en zararlı düşmanın nefsindir."

Nefis ile İlgili Sözler

"Heryerde davanızı yaymaya çalışın. Nefsinizle şiddetli bir şekilde mücadele edin ki, onun yularını ele alasınız, gözünüzü haramdan ayırın, duygularınıza hâkim olun."

(Hasan Basri)

"En mukaddes savaş, insanın nefsine galip gelmesidir."
(Hz. Muhammed s.a.v)

"Nefis, çok övülmesi yüzünden firavunlaştı. Alçak gönüllü, hor, hakir ol; ululuk taslama!"
(Hz. Adem)

"Kul ile Rabbi arasında ilk perde kulun nefsidir."
(İmam Gazâli)

"Nefsiyle dost olan, Hakk'ı kaybeder."
(Abdulkadir Geylani)

Selam ve Dua ile kalın...

 

Bir cevap yazın