Nasr Sûresi, Nasr Sûresi Bilgileri, Nasr Sûresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Meali

Nasr Sûresi

Medine döneminde inmiştir. Medenî sûrelerden olan bu sûre 3 âyettir.

Nasr Sûresi Bilgileri

Mushaftaki sıralamada 110, iniş sırasına göre 114 sûredir. Medine döneminde Tevbe sûresinden sonra nâzil olduğu ve tam sûre Kur’an’ın en son inen sûresi olduğu kabul edilmektedir
(Elmalılı, IX, 6234).

Sûrenin Vedâ haccı esnasında Mina’da indiği rivayet edilir.

Nasr yardım demektir. Sûrede Allah’ın Hz. Peygamber’e yardım ederek fetihlere kavuşturduğu ifade edildiği için bu adı almıştır. Bu sûre, Mekke’nin fethi sırasında inmiş olmakla beraber Medine devrinde yani hicretten sonra indiği için medenî (Medine’de inen) sûrelerdendir. 3 âyettir. İslâm zaferini haber verir. İbn Ömer’den gelen rivayete göre bu sûre indikten sonra Peygamberimiz seksen gün yaşamıştır.

Nasr sûresi adını ilk ayette geçen “yardım, zafer” anlamına gelen nasr kelimesinden almıştır. Hz. Peygamber’in vefatına işaret olarak değerlendirildiği için “Tevdî” (Vedâ) adıyla anılmaktadır; ayrıca “İzâcâe…” ve “Fetih” adları da vardır.

Nasr Sûresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmannirrahim

اِذَا جَٓاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُۙ ﴿١

وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجاًۙ ٢

فَسَبِّـحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُۜ اِنَّهُ كَانَ تَـوَّاباً ﴿٣

Nasr Sûresi Türkçe Meali

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla…

1- Allah’ın yardımı gelip fetih gerçekleştiğinde;

2- Ve insanların akın akın Allah’ın dinine girdiğini gördüğünde;

3- Rabbine hamdederek şanının yüceliğini dile getir ve O’ndan af dile; şüphesiz O, tövbeleri çok kabul edendir.

Nasr Sûresi Fazileti

“İzâcâe nasrullahi sûresi, Kur’an’ı dörtte birine denktir.”
(Tirmizî, Fedâilul-Kur’an, 10)

Resulullah (s.a.v) Efendimiz buyurdular ki;

“Her kim Nasr sûresini okursa, Mekke-i Mükerreme’nin fethinde hazır bulunup da şehit olmuş gibi ecir verilir.”

Muradın gerçekleşmesi için 1000 defa Nasr sûresi okunur.

Düşmanın şerrinden korunmak için Nasr Sûresi okunur.

Günlük 3 defa Nasr Sûresi okuyanın imanını muhafaza eder.

Resulullah (s.a.v) buyurmuştur ki;

“Ey Cübeyr! Yolculuğa çıktığında, arkadaşlarının içinde en iyi durumda olmak, sıkıntı çekmemek ve rızık bakımından rahat olmak istersen, Kâfirûn, Nasr, İhlâs, Felak ve Nas sûrelerini oku…”

İmam-i Fahri Râzî, Tefsir-i Kebr’inde:

“İzâcâe nasrullâh.. müminlerin sûresidir. Her mü’min bu sûre-i celileyi okuduğunda Allah’u Teâla işlerini açar, onu düşmanları üzerine galip kılar, Geçim sıkıntısı çekmez. Tövbesini kabul, günahlarını affeder” buyurmuşlardır.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları

"Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken sen bir HİÇ ol. Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl çömleği tutan dışındaki biçim değil içindeki boşluk ise, insanı ayakta tutan da benlik zannı değil, hiçlik bilincidir." Hz. Mevlana

Bir cevap yazın