Muhyiddin İbn’ül Arabi Kimdir?

1165’te Endülüs‘te dünyaya gelen ibn’ül Arabi, ilk eğitiminin ailesindeki mutasavvıflardan aldıktan sonra Şam‘da ibn-i Rüşd’le tanıştı. Onun tesiriyle bilginin akıl yoluyla elde edilmesi ve varlığın birliği konularına eğildi. İbn’ül Arabi, faydalandığı 300’ü aşkın kişinin manevi hâllerine ve hikmetli sözlerine yeri geldikçe el-Futuhat, Kitabin’lKutb, Dürretü’l-Fahire ve Ruhü’l Kudüs gibi eserlerinde değinmektedir.


Bir cevap yazın