Müflis Kimdir?

Müflis Kimdir?

Bâzı insanlar eksiklikten uzak ve Yüce Allah'ın namâz kılmak, oruç tutmak ve zekât vermek gibi farzlarını yerine getirdikleri müddetçe, kendilerini hesâba çekmeyeceğini zannederek diğerlerine kötülük ederler, onlarla çeşitli, bir çok rahatsızlıklar verirler.

Bu ise hatadır; çünkü doğru, temiz dinimiz bizi karşılıklı şefkate, sevgiye, iyi davranmağa, her hak sahibine hakkını vermeğe teşvik eder, tâ ki, saâdet bayrakları toplum üzerinde dalgalansın ve Âhirette Allah'ın mükâfatına kavuşalım.

Asîl Peygamber (s.a.v) Efendimiz bu hadiste insanın Rabbine ibâdetinin, onun diğerlerine karşı irtikâb ettiği (işlediği kötü) işlerden dolayı hesâba çekilmesine mâni olmayacağını açıkça belirtmektedir.

Hadisin Metni

Ebu Hüreyre r.a'dan rivayet edildiğine göre:

Hz. Peygamber s.a.v şöyle buyurdu:

"Bilir misiniz, müflis kimdir?"

Dediler. "Bize göre müflis, hiç parası ve malı olmayandır."

Bunun üzerine Hz. Muhammed s.a.v şöyle buyurdu:

"Ümmetimin müflisi şöyle kimselerdir:
Kıyâmet gününde namâz, oruç ve zekâtla gelir, fakat şuna kötü söz söylemiş, bunu döğmüş, şunun malını yemiş, şunun kanını dökmüş, buna vurmuştur. Şuna onun hasenâtından verilir, buna onun hasenât, ödenmesi gereken hakdan önce tükenirse bu defa onların günahlarından alınıp onun üzerine yüklenir, kendisi de cehenneme atılır."

Salat ve Selâm Yüce Resule Olsun.

Allahümme salli alâ seyyi dinâ Muhammedin nebiyyil-ümmiyyi ve alâ âlihî vesahbihî ve sellîm.

 


Bir cevap yazın