Mücerret Nedir? Tasavvufta Mücerret Hangi Anlama Gelir?

Mücerret, tecrit sözcüğünden türemiştir. Arapça kökenli bir kelimedir. "Yalın, yalnız, soyut" anlamlarını karşılamaktadır. Bu sözcüğün kullanım alanları da oldukça fazladır. Bu kullanım alanlarından bazıları; düşüncede var olan fakat zihinde soyutlama, saf, halis, fikir tasavvurdur. Tasavvufta ise ruhani yükselmenin nişanı olarak görülen mücerret;  içini Allah'tan başka her şeye karşı temizlemek demektir. Hiçbir canlıyı birbirinden ayırmaksızın ikramda bulunmak ve sevmektir.


Bir cevap yazın