Molla Fenari

Molla Fenari, 1350 yılında Bursa'da doğdu. Kendisi Osmanlı Devleti'nin ilk şeyhülislamıdır.

Molla Fenari, medrese eğitimi sırasında Mevlana Alaeddin Esved'den dersler alır ve daha sonra Mısır'a giderek orada fıkıh öğrenir. Ayrıca Bursa'da müderrislik ve kadılık da yapan Molla Fenari arkasında tefsir ve şerhlerin çoğunlukta olduğu yaklaşık 25 adet eser bırakır... Molla Fenari, Anadolu'yu Türkiye yapan büyük şahsiyetlerdendir...
Bir cevap yazın