Mevsim

Mevsim

Mevsim, yılın iklimdeki değişikliklere göre kış, ilkbahar, yaz ve sonbahar olarak ayrılan bölümlerinden her biri.

Kuzey Yarımküre'de mevsimlerin başlangıcı şöyledir:

Kış gündönümü 22-23 Aralık

İlkbahar ılım noktası 20-21 Mart

Yaz Gündönümü 21-22 Haziran

Sonbahar Ilım noktası 22-23 Eylül

Ilım (*) noktalarında günler ve geceler eşit uzunluktadır; kış gündönümünde yılın en kısa günü yaşanır. Güney Yarıküre'de yaz ve kış gündönümü ile ılım noktaları Kuzey Yarıküre'dekinin tam tersidir.

Dönenceler ve kutup bölgeleri dışında sıcaklık, tek bir en yüksek ve tek bir en düşük değer arasında değişir. Bunun nedeni, Güneş ışığının Yer'e olan açısı ile Güneş ışığının Yer yüzeyinde günlük kalış süresinin yıl içinde değişiklik göstermesidir. Yer kendi yörüngesinde hareket ederken ekseni, tutulum dairesi düzlemine neredeyse sabit olan açısını (y.  66°33') korur. Kuzey Kutbu'nun Güneş'e doğru eğik olduğu altı ay boyunca, Kuzey Yarımküre'deki bir nokta, Güney Yarımküre'deki bir noktaya göre Güneş ışınlarını 90°ye daha yakın bir açıyla alır. Sonuçta Kuzey Yarımküre'de sıcaklık bu altı ay boyunca Güney Yarımküre'dekinden daha fazla, günler de daha uzundur. Öteki altı ayda ise bunun tam tersi geçerlidir.

Kutup bölgelerinde kısa bir yaz ve uzun bir kış olmak üzere iki mevsim görülür. Ama bu, Güneş ışığına göre belirlenmiş bir ayrımdır:

Hava, kış boyu karanlık, yaz boyu da aydınlık ya da alacakaranlıktır. Yıl boyu daha çok Güneş ışını alan ve yıl içindeki sıcaklık değişikliklerinin çok az olduğu Ekvator'a yakın bölgelere, mevsimlik hava değişimleri büyük ölçüde yağışlı ve kurak dönemlere göre belirlenir. Bu dönemler de, Ekvator, yakınlarında Yer'i çevreleyen bol yağışlı dönencelerarası yakınsama  kuşağının hareketine bağlıdır; kuşak, mevsimlere göre Güneş'le birlikte kuzeye ve güneye kayar. Böylece, geçtiği bölgelerde birbiri ardına yağmur ya da kuraklık mevsimlerine neden olur. Ekvator'a çok yakın bölgelerden yılda iki kez geçtiği için, buralarda her yıl iki yağmur mevsimi, iki de kurak mevsim görülür.

Hindistan'da musonların neden olduğu yağmur ve kuraklık mevsimleri art arda gelerek belirgin sıcaklık farklılıkları gösteren mevsimlerin de olduğu kuzey bölgelerine doğru uzanır. Bunun sonucunda aralık-şubat arasında soğuk ve kurak bir mevsim, marttan haziran ortasına değin sıcak ve kurak bir mevsim, haziran ortasından kasıma değin yağışlı bir mevsim görülür.

Dünyanın Yıllık Hareketi

Dünya Güneş çevresinde elips şeklindeki yörüngesinde bir dönüşümü 365 gün 6 saatte tamamlar. Bu süreye 1 yıl denir.

Mevsimler ve Oluşumu

Mevsimlerin başlangıcını ifade eden dört özel tarih:

Bunlar 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül, 21 Aralık tarihleridir.

Ekinoks ve Solstis Tarihleri Mevsimler

Bu tarihlerin ortaya çıkmasında;

21 Mart tarihinden 21 Haziran'a kadar İlkbahar mevsimi yaşanır.

21 Haziran tarihinden 23 Eylül'e kadar Yaz mevsimi yaşanır.

23 Eylül tarihinden 21 Aralık'a kadar Sonbahar mevsimi yaşanır.

21 Aralık tarihinden 21 Mart'a kadar Kış mevsimi yaşanır.

Ekinoks 21 Mart ve 23 Eylül

Güneş ışınlarının ekvatora dik düşmesi sonucunda çemberinin kutuplardan geçtiği an, gündüz ile gecenin eşit olması durumudur.

Ekinoks 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde dünyada gece ve gündüz eşittir.

Enlem Etkisi - Özel Tarihler

21 Mart Ekinoksİlkbahar Başlar.

Tüm Dünyada gece ve gündüz eşittir.

Bu tarihten sonra Gündüzler gecelerden daha uzun olur.

21 HaziranYaz Başlar.

Gündüz en uzun olur.

Bu tarihten sonra Gündüzler kısalmaya başlar.

Güneş ışınlarına geliş açısı en büyüktür. Gölgeler en kısadır.

23 Eylül (Ekinoks)Sonbahar başlar.

Gece gündüz eşittir.

Bu tarihten sonra geceler daha uzun olur. Gündüzler de kısa olur.

21 Aralık (Solstis)Kış başlar.

En uzun gece yaşanır.

363Günü: Geceler uzar, gündüzler kısalır. Geceler kısalır, gündüzler uzar.

365Günün iki günü gece-gündüz eşittir.

21 Mart23 EylülYaz

23 Eylül 🏜 21 MartKış

Yazın kuzeye, kışın güneye gündüz uzar.

21 Mart Tarihi

21 Mart Dünyada Gece ve Gündüz Eşittir.

21 Mart İlkbaharın Başlangıcı (Nevruz)

Boylam Etkisi

Batıdan ➡ Doğuya 26° Doğu ve 45° Doğu Boylarındandır.

➡ Yerel Saat başlangıç boylarındandır.

II ve III Saat dilimlerini kullanır.

Not : İki boylam arasındaki; Sabit 4-lik zaman farkına Açısal Hız denir. Açısal Hız sabittir.

Not : Osmanlı'nın başlangıç boylamı Ayasofyanın kubbesinden geçerdi.

Bu tespiti yapan bilim adamı: Ali Kuşçu tarafından hesaplanmıştır.

İstanbul - 29° doğu boylamındadır.

Türkiye Jeopolitiği

○ Üç kıtanın birbirine en çok yaklaştığı yerdedir.

(Balkanlar-Kafkaslar-Orta Doğu Arası)

○ Doğu ile Batı Dinleri, Ekonomileri ve Kültürleri arasında yer alır.

○ Doğu ile Batı medeniyetlerine komşudur.

○ Geçmiş medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır.

○ Pek çok doğal güzelliğe sahiptir.

○ Doğu-Batı arasında ulaşım ve enerji koridorudur.

○ Önemli yer altı kaynaklarına sahip ülkelere komşudur.

○ BM, NATO, KEİ, İslâm İşbirliği Teşkilatı üyesidir.

Kaynak : Ana Britannica

3 Yorum

Bir cevap yazın