Mevlid Kandili ve Mevlid Kandilinin Önemi, 2019 Yılı Mevlid Kandili Ne Zamandır?

Mevlid 

Mevlid doğum demektir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) dünyaya gözlerini açtığı o kutlu gündür.

Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in Doğumu ve Ailesi

"Hz. Muhammed (Sallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz 20 Nisan 571 tarihinde Mekke'de Benî Hâşim mahallesinde, babası Abdullah'tan kalan evde dünyaya geldi. Kaynaklarda onun Fîl Olayı'nın meydana geldiği yılda, bu olaydan 55 gün sonra ve kamerî aylardan Rebîüllevvel'in 12. gecesinde doğduğu kaydedilir."

(İbn Sa'd, I, 100-101; İbn Seyyidinnâs, Uyûnü'l-Eser fî Fünûni'l-Meğâzî ve's-Siyer, tah. Muhammed el-İd el-Hatrâvî ve arkadaşı, Beyrut 1992, I, 81)

"Âmine, doğumdan sonra hemen kayın babası Abdulmuttalib'e haber göndererek torunun dünyaya geldiğini bildirdi. Abdulmuttalib geldiğinde Âmine, hamile iken gördüğü rüyada çocuğa "Ahmed" veya "Muhammed" adının verilmesinin söylendiğini hatırlattı. Abdulmuttalib çocuğu kucağına alarak Kâbe'ye götürdü, Allah'a şükretti ve ona Muhammed adını verdi. Doğumunun yedinci gününde Mekkelilere ziyafet verdi. Hz. Peygamber'in sünnetli olarak dünyaya geldiği rivayet edildiği gibi,"

(İbn Sa'd, I, 103)

"Dedesi tarafından doğumunun yedinci gününde sünnet ettirildiği söylenir."

(İbnü'l-Esîr, Üsd, I, 21)

"Abdulmuttalib'e, ataları arasında Muhammed adıyla anılan kimseye rastlanmadığı hatırlatılıp torununa bu ismi vermesinin sebebi sorulduğunda "Onun gökte ve yerde övülmesini istedim" cevabını vermiştir."

(Şâmî, Sübülü'l-Hüdâ ve'r-Raşâsld, tah. Mustafa Abdülvâhid, Kahire 1993, I, 506.)

"Hz. Muhammed (s.a.v) soyu şöyledir: Hz. Muhammed (s.a.v) Mekke'de oturan Kureyş kabilesinin Hâşimoğulları koluna mensuptur. Soyu, Fihr (Kureyş) b. Mâlik yoluyla Hz. İbrâhim'in torunlarından Adnân'a kadar uzanır. Babası Abdullah b. Abdulmuttalib, dedesi Abdulmuttalib b. Hâşim, büyük dedesi Hâşim b. Abdülmenaf, babaannesi Fatıma bint Amr'dır."

(İbn'ül-Kelbî, Cemheretü'n-Neseb, tah. Abdülsettâr Ahmed Ferrâc, Kahire 1983, I, 91-93, İbn Hişâm, I, 136-137; İbn Sa'd...)

"Hz. Muhammed (s.a.s)'in annesi Kureyş kabilesinin Zühreoğulları koluna mensup Âmine bint Vehb'dir. Âmine'nin babası Vehb b. Abdülmenâf, kabilesi Zühreoğulları içinde hatrı sayılır bir kimseydi. Hz. Muhammed (s.a.s)'in anneannesi ise Kureyş'in Abdüddâroğulları kolundan Berre bint Abdüluzzâ'dır. Dolasıyla Hz. Muhammed (s.a.s)'in hem annesi hem babası Kureyş'in seçkin ailelerine mensuptur. Her ikisinin nesebi de Kilâb b. Mürre'de birleşmektedir."

(İbn İshak, es-Sîre, tah. Muhammed Hamidullah, Konya, 1981, s, 19-28; Ziriklî, A'lâmü'n-Nisâ, Beyrut, ts. I, 18; Bekir Topaloğlu, "Amine" , DİA, II, 63-6)

Hz. Muhammed (s.a.v) 20 Nisan 571 yılında kamerî aylardan Rebîüllevvel'in 12. gecesinde doğmuştur.

Mekke'de şuan ki Mekke kütüphanesi olarak kullanılan evde dünyaya gelmiştir.

Yüce Allah Peygamber (s.a.v) hakkında Enbiyâ sûresinde şöyle buyurmuştur:

Bismilahirrahmanirrahim

“(Ey Muhammed!) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”
Enbiyâ-10

Mevlid Nedir?

Mevlid; dini edebiyatımızda, Kâinatın Efendisi (s.a.v) için  Türk diliyle yazılmış olan ilk manzum eserlerden birisidir.

Kimi yerlerde mevlud olarak söylenmesi ise bu şekilde söylemek hatalı olur. Asıl bilinmesi gerekli ismi ise; Vesiletün Necat - mevlid'tir.

Mevlid Kandili ve Mevlid Kandilinin Önemi

Mevlid Kandili: Peygamber (s.a.v) Efendimizin dünya alemini şereflendirdiği o kutlu gecede onun doğumuna verilen isimdir.

Eski Osmanlı zamanından belli kültürümüzde var olan mevlid geleneği mevlid kutlamaları günümüzde her yıl  camilerde okunan mevlid, mevlid-i şerif kasede-i burhan ve salavatlar okunarak bu kutlu mutlu bu mübarek gece kalbimizle canımızdan çok sevdiğimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in aşk ve sevgisini bize derinden yürekten hissettirir. Mevlid kandiline yaklaştığımız bugünlerde yüreğimiz hem sevgi hem buruk bir hüzün ile dolup taşıyor. Doğumuna sevinerek, aramızdan ayrı oluşunun ve hiç göremediğimiz canımız Peygamberimizin bu dünyadan ahiret alemine gidişinin hüznü ile içimiz buruk ve garip bir halde onun aşkını, sevgisini hasret ve özlemini yaşamaya devam ediyoruz.

Seni Seviyoruz Ya Resûlullah...

Mevlid Kandili Ne Zamandır?

8 Kasım 2019 Cuma Günü Mevlid Kandilini idrak edeceğiz.

Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

Yüce Rabbimiz: Bütün âlemi cihanı Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) Peygamber Efendimizin yüzü suyu hürmetine yaratmıştır.

Kutlu Nebi'ye Allah'ın Resûlüne Salat ve Selâm Ona Olsun...

Salat ve Selam Yüce Nebiler Nebisine Gelsin...

Salat ve Selam

Elfü Elfi sâlâtin ve Elfü Elfi selâmin aleyke yâ Resûlullah.

Elfü Elfi sâlâtin ve Elfü Elfi selâmin aleyke yâ habîballâh

Elfü Elfi sâlâtin ve Elfü Elfi selâmin aleyke yâ emîne vahyillâh.

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

 

Bir cevap yazın