Mescid-i Nebevî Ravza-i Mutahhara

Ravza-i Mutahhara

Medine-i Münevvere şehrinde Mescid-i Nebevî'nin içinde Peygamber Efendimiz s.a.v'in kabrinin olduğu yere Ravza-i Mutahhara denir.

Kur'an'ı Kerîm'de Resûl-i Ekrem'e salât-ü selâm okumak, onun rehberliğine sıkı sıkıya bağlanarak kendisine saygı gösterilmesi emredilmiştir.
Ahzâb, 33/56

Resûlullah da şöyle buyurmuktadır:

"Her kim kabrimin başında salâtü selâm getirirse ben onu aracısız olarak işitirim. Her kim de benden uzakta bana salâtü selâm getirirse melekler onu bana ulaştırır"
(Müsned, I, 387, 441, 452; Dârimì, "Rikâk" , 58).

Resûlullah şöyle buyurmuştur:

"Beni vefatımdan sonra ziyaret eden, sağlığımda ziyaret etmiş gibidir"
(Heysemî, IV, 2)

"Kabrimi ziyaret edene şefaatim vâcip olur"
( Heysemî, IV, 2)

Resûl-i Ekrem mescidinde namaz kılmayı teşvik etmiş ve eviyle minberi arasındaki bölümün (Ravza-i Mutahhara) cennet bahçelerinden bir bahçe olduğunu bildirmiştir.
(Buhârî, "Fazlü's-salât fî mescidi Mekke ve'l-Medine", 5; Müslim, "Hac" , 500-502)..

Ravza-i Mutahhara'dan başka yeryüzünde cennetten olduğu bildirilen başka bir yer yoktur. Resûl-i Ekrem bir diğer hadistede minberinin ayaklarının dayandığı yerin cennetten olduğunu  belirtmiştir.
(Müsned, VI, 289, 292; Nesâî, "Mesâcid", 7).

Ravza-i Mutahhara

Ravza-i Mutahhara yapılırken eskiden imar planına göre Osmanlı padişahı olan Sultan Abdülmecid oranın imar planını yaparken de korunmaya alınmıştır. 1984 ile 1994 yıllarında bir genişletme çalışmaları yapılırken eskiden nasıl ise yine o şekilde bırakılan 22×15 metre boyutundaki bölüm İslâm ilk zamanlardaki hatıraları olan ve her bir sütunun ismi ayrı bir isimle anılmaktadır.

Üstünde isimleri ve Peygamber Efendimiz s.a.v'in Mescid-i Nebevî ile ilgili hadislerin yazılı oldugu diğer sütunlardan farklı olan sütunların başlıcaları şöyledir:

Üstüvânetü Âişe, (Hz. Âişe sütunu)
Üstüvânetü't-tevbe, (Tevbe sütunu)
Üstüvânetü's-serîr, Üstüvânetü'l-hares, Üstüvânetü'l-vüfûd, Üstüvânetü't-teheccüd.

Salât ve Selâm Yüce Resüle olsun.

Allahümme Salli Alâ Seyyidina Muhammed

Selâm ve Dua ile Kalın...

 


Bir cevap yazın