Mescid-i Nebevî Ravza-i Mutahhara

Ravza-i Mutahhara

Medine-i Münevvere şehrinde Mescid-i Nebevî’nin içinde Peygamber Efendimiz s.a.v’in kabrinin olduğu yere Ravza-i Mutahhara denir.

Kur’an’ı Kerîm’de Resûl-i Ekrem’e salât-ü selâm okumak, onun rehberliğine sıkı sıkıya bağlanarak kendisine saygı gösterilmesi emredilmiştir.
Ahzâb, 33/56

Resûlullah da şöyle buyurmuktadır:

“Her kim kabrimin başında salâtü selâm getirirse ben onu aracısız olarak işitirim. Her kim de benden uzakta bana salâtü selâm getirirse melekler onu bana ulaştırır”
(Müsned, I, 387, 441, 452; Dârimì, “Rikâk” , 58).

Resûlullah şöyle buyurmuştur:

“Beni vefatımdan sonra ziyaret eden, sağlığımda ziyaret etmiş gibidir”
(Heysemî, IV, 2)

“Kabrimi ziyaret edene şefaatim vâcip olur”
( Heysemî, IV, 2)

Resûl-i Ekrem mescidinde namaz kılmayı teşvik etmiş ve eviyle minberi arasındaki bölümün (Ravza-i Mutahhara) cennet bahçelerinden bir bahçe olduğunu bildirmiştir.
(Buhârî, “Fazlü’s-salât fî mescidi Mekke ve’l-Medine”, 5; Müslim, “Hac” , 500-502)..

Ravza-i Mutahhara’dan başka yeryüzünde cennetten olduğu bildirilen başka bir yer yoktur. Resûl-i Ekrem bir diğer hadistede minberinin ayaklarının dayandığı yerin cennetten olduğunu  belirtmiştir.
(Müsned, VI, 289, 292; Nesâî, “Mesâcid”, 7).

Ravza-i Mutahhara

Ravza-i Mutahhara yapılırken eskiden imar planına göre Osmanlı padişahı olan Sultan Abdülmecid oranın imar planını yaparken de korunmaya alınmıştır. 1984 ile 1994 yıllarında bir genişletme çalışmaları yapılırken eskiden nasıl ise yine o şekilde bırakılan 22×15 metre boyutundaki bölüm İslâm ilk zamanlardaki hatıraları olan ve her bir sütunun ismi ayrı bir isimle anılmaktadır.

Üstünde isimleri ve Peygamber Efendimiz s.a.v’in Mescid-i Nebevî ile ilgili hadislerin yazılı oldugu diğer sütunlardan farklı olan sütunların başlıcaları şöyledir:

Üstüvânetü Âişe, (Hz. Âişe sütunu)
Üstüvânetü’t-tevbe, (Tevbe sütunu)
Üstüvânetü’s-serîr, Üstüvânetü’l-hares, Üstüvânetü’l-vüfûd, Üstüvânetü’t-teheccüd.

Salât ve Selâm Yüce Resüle olsun.

Allahümme Salli Alâ Seyyidina Muhammed

Selâm ve Dua ile Kalın…

 


"Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken sen bir HİÇ ol. Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl çömleği tutan dışındaki biçim değil içindeki boşluk ise, insanı ayakta tutan da benlik zannı değil, hiçlik bilincidir." Hz. Mevlana

Bir cevap yazın