MERHAMET

Mü’min ALLAH’ın rahmetine daima muhtaçtır. Bu İlahi rahmet sayesinde dünyada yaşar, ahirette  kurtulaşa erer; fakat şunu da yakinen bilir ki, insanlara merhamet etmeden ALLAH’ın rahmetine erişilmez “ALLAH ancak merhametli kullarına rahmet eder”. “Merhamet etmeyene merhamet edilmez”. “Yeryüzündekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsinler”.

 

Mü’min, sadece imanlı kardeşlerine merhamet etme , lakin ortak iman nedeniyle ilk önce onları düşünür. İman bir kaynaktır ki, oradan merhamet fışkırır ve bundan herkes istifade eder. Peygamberimiz (s.a.v.) ashabına şöyle buyuruyorlar: “Merhamet etmedikçe Mü’min olamazsınız.  Ashap: Hepimiz merhametliyiz, ya Resulallah, dediler. Efendimiz: Bir arkadaşınıza karşı gösterdiğiniz özel merhametten bahsetmiyorum; Ben genel merhameti kastediyorum, buyurdu”. Hadisi Taberani rivayet etmiştir. Kur’an-ı Kerim de mü’minleri şöyle vasfediyor “Birbirlerine sabrı tavsiye ederler, birbirlerine merhameti tavsiye ederler”.

 

 

Tarihçiler rivayet ediyorlar: Amr b. As, Mısır’ı fethederken, “Fustat”ının ( çadırının ) üzerine bir güvercin kondu; tepesine yuva yaptı. Amr b. As oradan ayrılacağı zaman kuşu gördü; çadırı yıkarak onu rahatsız etmek istemedi ve olduğu yerde bıraktı. Zamanla çadırın etrafında evler yapıldı ve “Fustat” (eski Mısır) meydana geldi.

Ashabı da aynı şefkat ve merhamet duygusu ile O’nun izini takip ettiler. İşte Hz. Ebu Bekir, Üsame ordusunu uğurlarken şöyle tavsiyede bulunuyor: “Kadınları, ihtiyarları, çocukları öldülrmeyiniz. Hurma ağaçları ve diğer meyveli ağaçları kesmeyiniz. Önünüzde Savmaa’lara (ibadethanelere) çekilmiş birtakım insanlar göreceksiniz; onları dinleri ile başbaşa bırakınız”. Hz. Ömer de şöyle diyor: Savaşa katılmayan çiftçilere dokunmayın.

Hz. Ebu Bekir’e büyük düşmanlarından birini kesik başını getiriyorlar. Bu hareketi beğenmiyor, hoşnutsuzluğunu ilan ediyor ve başı getirene şöyle diyor: Bir daha bana baş getirilmesin. Onlar da bize aynı şeyi yapıyorlar, diyenlere: Demek İranlılarla Rumların kötü adetlerini mi takıp edelim?! Mektup ve haber yeter!


Bir cevap yazın