Kutalmışoğlu Süleyman Şah Kimdir?

Kutalmışoğlu Süleyman Şah kimdir?

1045 yılında Horasan'da doğan Süleyman Şah Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusudur. 1081 yılında Bizans ile yaptığı anlaşmayla Bizans Selçuklulara vergi ödemeye başlar. Daha sonra Tarsus, Maraş, Elbistan gibi yerleri ele geçiren Süleyman Şah, Antakya'yı alınca Halep emirinin kendisinden vergi istemesine karşı çıkarak "Müslüman cizye vermez" diyerek bu talebi reddeder ve iki ordu savaşır.

Halep emiri, Halep'i kuşatan Süleyman Şah'ın amcaoğlundan yardım ister. Amcaoğulları savaşır ve Süleyman Şah burada öldürülür.


 

 


Bir cevap yazın