Kuşluk Namazı Nedir? Kuşluk Namazı Kaç Rekât Nasıl Kılınır? Kuşluk Namazı Fazileti

Kuşluk Namazı Nedir?

Kuşluk Namazı Kaç Rekât Nasıl Kılınır?

"Hz. Peygamber'in sabah namazından sonra kıldığı diğer bir namaz ise güneşin doğmasından yaklaşık kırk beş dakika sonra kılınabilecek olan "duhâ" diğer bir ifadeyle "kuşluk" veya "işrak namazı" idi.

"Sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar mescitten ayrılmayan Efendimiz, namaz kılmanın yasak olduğu bir vakitlerde"

"dostlarıyla sohbet eder."

"Güneş yükseldiğinde ise duhâ namazını kılardı. Duhâ namazını dört rekât kılar, dilerse uzatırdı."

"Nitekim Mekke'nin fethi günü sekiz rekât namaz kılmış."

"Her iki rekâtta bir selâm vermişti."

(B586 Buhârî, Mevâkîtü's-salât, 31; M1923 Müslim, Müsâfirîn, 288.
M1525, M1526 Müslim, Mesâcid, 286-287.
M1663 Müslim, Müsâfirîn, 78.
B1103 Buhârî, Taksîru's-salât, 12; M1667 Müslim, Müsâfirîn 80.
D1290 Ebû Dâvûd, Tatavvu', 12; İM1323 İbn Mâce, İkâmet, 172.)

Kuşluk Namazı Fazileti

 Duhâ Namazı

"Allah Resûlü ashâbına duhâ namazı kılmayı tavsiye ediyor."

(B1178 Buhârî, Teheccüd, 33; M1675 Müslim.)

"Ve bu namazın fazileti hakkında onlara müjdeler veriyordu. Duhâ namazının iki rekâtını düzenli olarak kılan kimsenin günahları denizin köpüğü kadar olsa dahi bağışlanır."

(İM1382 İbn Mâce, İkâmet, 187; T476 Tirmizî, Vitr, 15.)

"On iki rekât duhâ namazı kılan kimse için Allah Teâla cennette altından bir köşk bina eder."

(İM1380 İbn Mâce İkâmetü's-salavât, 187; T473 Tirmizî, Vitr, 15.)

"Sizden biriniz vücudundaki bütün elemler için her gün sadaka vermesi gerekir. İşte bu sebeple her tesbih bir sadaka, her hamd bir sadaka, her tehlîl (lâ ilâhe illâllâh demek) bir sadaka, her tekbir bir sadaka, iyiliği emretmek bir sadaka, kötülükten sakındırmak bir sadakadır. Fakat duhâ vakti kılınan iki rekât  namaz bunların yerini tutar."

(M1671 Müslim, Müsâfirîn, 84.)

"Peygamber Efendimiz bu namazı devamlı kılmaya gayret etse de farz gibi algılanmaması için zaman zaman kasıtlı olarak terk etmiştir."

(MU361 Muvatta', Kasru's-salât, 8; T477 Tirmizî, Vitr, 15.)

"Duhâ namazı güneş tepeye yükselinceye kadar kılınabilir. Güneş tepeden iken namaz kılmak mekruh görülmüştür."

(N566 Nesâî, Mevâkît, 34.)

"Dinin direği namazdır."

Selam ve Dua ile Kalın...

 

Bir cevap yazın