Kurban Nedir? 2020 Kurban Bayramı Ne Zaman Başlıyor?

Kurban Nedir?

Kurban Yüce Allah'ın rahmetine yaklaşmak için ibadet niyeti ile kesilen özel hayvandır.

Kurban bayramı günlerinde (ilk üç günde) böyle Allah rızası için kesilen kurbana (Udhiye), bunu kesmeğe de "tazhiye" denilir.

Kurban Bayramında ibadet niyeti ile kurban kesmek, hür, mukîm (yolcu olmayan), müslim ve zengin kimseye vacibdir.

Soru: Kurban Hükmü Nedir?

Cevap: Kurban vacip bir ibadettir.

Kurban İbadeti

Zenginden maksad, temel ihtiyaçlarındamln başka, artıcı olsun olmasın, en ez iki yüz dirhem gümüş değerinde bir mala sahib olan fitre vermekle yükümlü olan kimselerdir.

Kurban kesme günlerinde (kurban bayramının ilk üç gününde) kurban kesmeğe gücü varken kurban kesmeyip de sonra fakir düşse buradaki vücub üzerinden düşmüş olmaz.

Yüce Rabbimiz buyuruyor ki:

"Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat O'na sizin takvanız (Allah'a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinizde verdi ki, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele"
(Hac 22/37).

Bir kimsenin kurban ibadetiyle yükümlü olması için şu şartları taşıması gerekir:

• Müslüman olmak

• Akıllı ve ergenlik çağına gelmiş olmak

• Yolcu olmamak

• Temel ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı (80,18 gr. altına, 561 gr. gümüşe veya bunların değerinde) mala sahip olmak gerekir.
(Şafi mezhebinde nisap miktarı mala sahip olma şartı yoktur.)

Kurban edilecek hayvanda bulunması gereken özellikler de şunlardır:

• Kurban edilecek hayvan, koyun, keçi, deve, sığır, manda cinsinden olmalıdır.

• Koyun ve keçi cinsinden olan hayvanlar bir yaşını, sığır ve manda cinsinden olanlar iki, deve ise beş yaşını doldurmuş olmalıdır. Altı ayını doldurmuş ancak koyun gibi görünen semiz kuzular da kurban edilir.

• Kesilecek hayvanın sağlıklı ve semiz, organlarının tam olması, herhangi bir kusurunun bulunmaması gerekir.

Kurban Keserken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kurban edilecek hayvan, kesileceği yere eziyet edilmeden getirilir. Hayvan keserken incitmemek ve ona fazla acı çektirememek için keskin bir bıçak kullanılır. Hayvanın gözleri bağlanır, başı kibleye çevrilir. En'âm sûresinin 79, 162, 163. âyetleri okunur.

"Ben, hakka yönelen biri olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim."
En'âm 6/79

"Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben müslümanların ilkiyim"
En'âm 6/ 162-163

Ardından üç defa teşrik tekbiri getirilir. Teşrik tekbir Allah'a dua edildikten sonra "bismillâhi Allahüekber" denilerek kurban kesilir.

Dinimize göre kurban kesen kişiler hayvana şefkatle davranmalı, ona eziyet verebilecek davranışlardan sakınmalıdır. Kurbanı bu iş için ayrılmış özel yerlerde kesmek en uygun yoldur. Kurbanı kestikten sonra her yer iyice temizlenmeli ve kurbanın kullanılmayan kısımları toprağa derince gömülmelidir. Allah rızası için bir ibadet yerine getirilirken başka insanlara rahatsızlık verilmemelidir. Hiçbir ibadet başkalarına eziyet etmeye izin vermez. Zira kurban etmek sadece bir hayvanın boğazını kesip kanını akıtmak değildir. Kurbanın oluşturduğu dayanışma ve kardeşlik duygularının olgunlaşması demektir.

Allah adına kesilen kurbanın eti hiçbir şekilde israf edilmemelidir. Kesilen kurbanın etini kişi dilediği gibi kullanabilir. Ancak Peygamberimiz (s.a.v) üçe bölünmesini tavsiye etmiştir. Bu durumda üçte birini ev halkı için ayrılır; üçte biri fakir ve ihtiyaç sahiplerine verilir; kalan üçte biri de akraba, komşu ve misafirlere ikram edilir.

2020 Kurban Bayramı Ne Zaman Başlıyor?

30 Temmuz Perşembe Arefe günü

31 Temmuz Kurban Bayramı 1. günü

1 Ağustos Kurban Bayramı 2. günü

2 Ağustos Kurban Bayramı 3. günü

3 Ağustos Kurban Bayramı 4. günü

Kurban Bayramı Teşrik Tekbirleri

Teşrik tekbirlerini her müslüman kişi Kurban Bayramının arefe günü sabah namazı itibarı ile başlayıp kurban bayramının 4. gün ikindi namazına kadar devam eder. Teşrik tekbirlerini kadın-erkek her müslümanın getirilmesi vacip bir ibadettir.

Kurban Bayramının arefe günü 9 Zilhicce itibarı sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlar. Kurban Bayramı 4. Günü 13 Zilhicce ikindi namazına kadar devam eder. Her farz namazı sonrasında toplamda 23 defa teşrik tekbirleri söylemiş olur.

Teşrik Tekbiri

"Allâhu ekber Allâhu ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhu ekber ve lillâhi'l-hamd"

Teşrik tekbiri her farz namazı sonrasında birer defa söylenir.

Kevser sûresi 2. âyet:

"Şimdi sen rabbin için namaz kıl ve kurban kes!"

Allah'ın vacip hükmünü yerine getirerek keseceğiniz kurbanlarınızı ve yapacağınız kurban bağışlarınızı Rabbim kabul buyursun inşaallah...

Selâm ve Dua ile Kalın...
Bir cevap yazın