Kur'an'dan Dua Örnekleri

Kur'an'ı Kerim'deki Dua Ayetleri

Kur'an'dan Dua Örnekleri

Eûzubillahimineşşeytânirracîm

Bismillâhirrahmânirrahîm

"Hamd Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm ve din gününün mâliki olan Allah'adır. Biz yalnızca sana ibâdet eder ve yalnızca Sen'den yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet; kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil."
Fâtiha 1-7

"Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru."
Bakara-201

“Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti mü’minler de. Her biri, “Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine: ” Peygamberlerinden hiçbirinin arasını ayırmayız diye” iman ettiler ve şöyle dediler: Duyduk ve itaat ettik; Ey Rabbimiz, bağışlamanı dileriz, dönüş ancak sanadır.”
Bakara-285

“Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği bir yükü yüklemez. Herkesin kazandığı lehine, yüklendiği aleyhinedir. “Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ve kasdımız olmayarak yaptıksa bizi hesaba çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme ve günahlarımızı affet, bizi bağışla ve bize merhamet et, Sen bizim Mevlamızsın, kâfir kavimlere karşı yardım et bize.”
Bakara-286

"Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kâfir kavme karşı bize yardım et."
Bakara-250

"Rabbimiz! Bizi hidayete erdikdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin."
Âl-i İmrân-8

"Ey mülkün sahibi olan Allah'ım! Sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden mülkü çekip alırsın. Dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın. İyilik Senin elindedir. Doğrusu Sen her şeye Kâdirsin."
Âl-i İmrân-26

"Rabbim! Bana katindan temiz bir soy bahşet, doğrusu Sen duayı işitensin"
Âl-i İmrân-38

"Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz! Duamı kabul buyur."
İbrâhim-40

"Rabbimiz! Hesap görülecek günde beni, anamı-babamı ve inananları bağışla.
İbrâhim-41

"Rabbimiz! Anne-babam küçükken beni terbiye ettikleri gibi. Sen de onlara merhamet et."
İsrâ-24

"Rabbimiz! Kendimize yazık ettik, bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen biz, kaybedenlerden oluruz."
A'râf-23

"Rabbimiz, biz: 'Rabbinize imân edin' diye imâna davet eden bir davetçiyi işittik ve hemen imân ettik. Rabbimiz! Bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı iyilerle beraber al."
Âl-i İmrân-193-194

"Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve müslüman olarak bizim canımızı al."
A'raf-126

"Rabbim gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar."
Tâhâ-25-28

"Rabbim! İlmimi arttır."
Tâhâ-114

"Rabbim! Beni tek başıma bırakma!"
Enbiyâ-89

"Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle."
Furkan-74

"Ey Rabbim! Bana hikmet bahşet ve beni sâlih kimseler arasına kat."
Şuarâ-83

"Ey Rabbimiz! Ancak ancak sana dayandım, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır."
Mümtehine-4

"Ey Rabbim! Beni, bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın sâlih ameller işlemeye sevket ve beni rahmetinlr sâlih kullarının arasına kat."
Neml-19

"Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bulundurma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin."
Haşr-10

"Rabbim! Hüküm ancak Senindir. Sana güvendim, güvenenler de Sana güvensin.
Yusuf-67

"Allah'ım! Senin rahmetinden ümidimizi kesmeyiz. Doğrusu kâfirlerden başkası Senin rahmetinden ümidini kesmez."
Yusuf-87

"Ey sabahın Rabbi olan Allah'ım! Yarattığın şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfüren kadınların şerrinden ve hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden Sana sığınırım.
Felak-1-5

"Ey insanların Rabbi, insanların mâliki ve insanların geçen ilâhı olan Allah'ım! Gerek insanlardan, gerek cinlerden olup insanların göğsüne vesvese veren, insanlara kötü şeylerden fısıldayan sinsi vesvesecinin şerrinden Sana sığınırım."
Nas-1-6

Selâm ve Dua ile Kalın...

 


Bir cevap yazın