Kudüs'ün Üç Kutsal Dinde Önemi

KUDÜS

Kudüs şehri üç kadim dinin izlerini taşıyan ve tüm din mensupları için yani semavi olan üç dinde de kıymetli olan bir mabedimizdir.

Kudüs sadece bir kez Tevrat'ta Salem ismiyle zikredilmektedir. (Tekvin 14/18) Hz. İshak peygamberimizin kurban olarak takdim edildiği Moriah Dağının Süleyman Mabedi'nin yapılmış  yer olduğu iddiası halen daha tartışmalıdır.

İncillerde Kudüs şehri'nin önemli bir yeri vardır. Markos İncili'ne göre Hz.İsa'nın Galile bölgesinde halka tebliğ faaliyetlere başlar, lâkin onlardan gelen olumsuz tavırlar yüzünden Kudüs şehrine yönelmeye başlamıştır. Kudüs şehrine girip mabedi temizlik yapar. Yahudi otoritelerinin tepkileri ile karşı karşıya gelince şehrin cezalandırılıp kirletileceği haberini verir onlara. Kudüs şehri'nin dışında çarmı'ha gerildiginde ise mabedin perdeleri artık yırtılmaya başlar.

Kuran'ı Kerim'de Kudüs ismi birebir doğrudan geçmesede bu şehirden isra süresindeki o ayette El-Mescidü'l Aksa'nın mübarek kılınan çevresi diye bahsedilir.(İsra 17/1)

Ayrıca Kudüs şehri'nin bulunduğu bölge ise "Mukaddes toprak" (Maide 5/20)  "İyi güzel bir yer" (Yunus 10/93) olarak nitelendirilmiştir. Kur'an'ı Kerim'deki bu ayetlerde...

Kudüs şehri bunlardan başka Hz. İbrahim'den itibaren birçok peygamberin yaşamış olduğu mukaddes olarak tanımlanan bir bölgede bulunmasıdır. Hz. Süleyman A.S'ın İnşa ettiği "Beytülmakdis'i"de içinde barındırmasıdır.

İsrailoğulları'nın ve onlara gönderilmiş olan peygamberlerin mücadelelerine sahip oldugu mekan olması açısından üç semavi dinler geleneğinde Kudüs önemli bir yere sahip olmuştur.

AĞLAMA DUVARI

Günümüzde Ağlama Duvarı ve Mescid'i Aksa'nın bulunduğu bu kutsal mabet hâlâ daha paylaşılamayan en önemli kutsal şehirdir.

Kudüs şehri; Gökte inşa edilip yeryüzüne inen yerdir.

Bir cevap yazın