Koronavirüsün vücuda giriş noktası haritalandırıldı

Çinli bilim insanları yeni koronavirüsün (Covid19) insanlara bulaşma mekanizmasını çıkardı. Bu mekanizmanın tanımlanması, koronavirüs teşhisi ve enfeksiyonuna ilişkin tedavilerin geliştirilmesine yardımcı olacak.

Science Dergisi'nde yayımlanan mezkur araştırma sonuçları, hücre yüzeyinde bulunan ve yeni koronavirüsün insan vücuduna girebilmek için ele geçirdiği insan reseptör yapısının haritasını çiziyor. Westlake İleri Araştırmalar Enstitüsü ve Tsinghua Üniversitesi'nden Çinli bilim insanları, yeni corona virüsün insan hücrelerine girdiği nokta olan anjiyotensin dönüştürücü enzim 2'nin (ACE2) tam uzunluktaki yapısını atomik düzeyde haritalamak için kriyojenik elektron mikroskopisinden (kriyo-EM) faydalandı.

ACE2, nötr amino asitlerin bağırsak hücrelerine sodyum bağımlı şekilde alınmasına aracılık eden BOAT1'e eşlik etmek suretiyle çalışıyor. Araştırmalar, yeni koronavirüsün (Covid19) reseptör bağlanma alanının SARS'a benzediğini fakat çok sayıda dizilim varyasyonu ve ayrıca konformasyonel sapmanın ACE2'nin virüse olan yatkınlığını değiştimiş olabileceğini gösteriyor.

Önceki aylarda Science dergisinde yayımlanan bir araştırma ise, yeni koronavirüsün SARS virüsü ile aynı ACE2'yi paylaştığını ancak ACE2'nin Covid19'a SARS virüsüne göre yaklaşık 20 kat daha yüksek bir oranda bağlandığını göstermişti.


Bir cevap yazın