Kenzül Arş Duası, Kenzül Arş Duası Fazileti, Kenzül Arş Duası Arapça Okunuşu ve Meali

Kenzül Arş Duası

Kenzül Arş Duası Fazileti 

Kenzül Arş Duası İle İlgili Hadisler

Rivayet edildiğine göre Cebrail Aleyhisselam Efendimiz Aleyhisselam'a dedi ki:

" Ey Muhammed, kim ömründe bir kere bu duayı okursa, Allah'u Teâla onu, Kıyamet Günü'nde yüzü ayın ondördü gibi parlak olarak haşreder. Hatta bütün insanlar onu bir peygamber veya melek sanırlar. Ben ve sen onun kabrinin üzerinde dururuz. Ona hesapsız ve azapsız  üzerine binip Cennete girmesi için Cennetten bir Burak getirilir. Sırat Köprüsü'nden şimşek gibi geçer. Onun günahı denizlerin suyundan, yağmurların damlasından, ağaçların yapraklarından, kumların adedinden, taşlardan daha fazla olsa bile, kendisine kabul olunmuş (nafile) hac ve umre sevabı yazılır. Korkan kimse okursa, Allah onu korktuğundan emin kılar. Susayan kimse okursa, Allah onun susuzlugunu giderir. Aç olan okursa giyindirilir, hasta okursa şifa verir, hastanın üzerine okunursa hastalığından kurtulur, dünya yahut ahiret ihtiyaçlarından birisi için okursa Allah istediğini verir. Bir düşmandan veya sultandan korktuğu için okursa, Allah onların şerlerinden korur ve Allah'ın mahlukatından gelecek olan tüm zarar ve eziyetleri kendisine ulaşmaktan meneder. Borçlu olan okursa, Allah onu, borcunu ödemeye muvaffak kılar, hiçbir kimseye muhtaç olmaz. Eğer onu hasta olan yazıp üzerinde taşırsa iyileşir. Kadın taşırsa kocası ona ikram eder. Cinden, insden ve şeytandan, sancı ve hastalıklardan emin olur. Kayıp ise ailesine sağ salim kavuşur. Bu duayı okuyan için cin, melek istiğfar ederler. Ömrü bereketli olur. Kim beş defa bu duayı okursa Peygamber Aleyhisselam'ı rüyasında görür."

Ebu Bekir Sıddık (r.a) buyurdu:

"Gece olsun gündüz olsun bu duayı okudum, Peygamber Aleyhisselam'ı rüyamda gördüm."

Hazreti Ömer de şöyle buyurur:

"Hiçbir hacetim olmadı ki onun için bu duayı okuyayım da giderilmesin."

Hazreti Osman (r.a) diyor ki:

"Ben Kur'an-ı Kerim'i ezberleyemezdim. Resulü Ekrem (s.a.v)'e bu hususu şikâyet ettim. Bana bu duayı öğretti. Onu okuduğumda Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeyi başardım."

Hazreti Ali kerremallahü vechehû buyuruyor ki:

" Ben bu duayı okuduğum vakit düşmanıma galebe çalardım. Kim ki Fâtiha'yı, İhlas Süresi'ni, Kâfirun ve Felak ve Nâs Suresi'ni üç kere okuyup sonra da bu duayı okursa Allah onu karşılaştığı bütün varlıkların şerrinden korur ve her türlü hastalıktan, her zalimin şerrinden onu emin kılar ve bütün isteklerini verir. Kim ki okuduğu gibi onu yazıp üzerinde taşır ve başının altına koyup uyursa Allah'u Teâla o kimsenin malından çalınanı ve evinden kaçanı geri iade eder. (İhlas ile) akan suya okursa su durur yahut yanan ateşe okursa ateş söner. Dağ üzerine okursa dağ paramparça olur."

Kim ki iki rekât namaz kılıp her rekâtında Fâtiha ve bir de İhlas okuyup selam verdikten sonra bu duayı okursa dünya ve ahirete ait ne isterse tüm istediklerine nail olur. Bu duanın fazileti sayılamayacak kadar çoktur; biz burada kısa olarak zikrettik.
(Nevadir-i Kaylûbî adlı kitapdan alındı.)

Kenzül Arş Duası Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Kenzül Arş Duasının Meali

Melik, Hakk, Mubin Allah'tan başka ilâh yoktur. Hakem, Adl ve Metîn Allah'tan başka ilâh yoktur. Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir. Senden başka ilâh yoktur. Sen arınıksındır. Ben zalimlerden oldum. Allah'tan başka ilâh yoktur. Onun ortağı yoktur. Yönetim onundur. Övgüler onun içindir. Diriltir ve öldürür. O diridir ve ebediyen ölmez. Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır. Ve o her şeye gücü yetendir. Ve Onunla yardım isteriz. İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah'tandır. Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilâh yoktur. Rabblığının ikrarı olarak, ondan başka ilâh yoktur. Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınıktır. Ey Allah'ım! Ya Rabbi "Cebrail'in kanadında yazılı ismin hürmetine, Mikail'in kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine, İsrafil'in alnında yazılı ismin hürmetine, Azrail'in avucunda yazılı ismin hürmetine, Münker ve Nekir ismi hürmetine, ve kullarının sendeki sırları hürmetine, İslam'ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine, ve Adem'in senden öğrenip cennetten indirildiği ismin hürmetine, Şit'in sana seslendiği ismin hürmetine, arşı taşıyan melekleri kendisiyle güçlendirdiğin ismin hürmetine, Tevrat'ta, İncil'de, Zebur!da ve Furkan'da yazılı ismin hürmetine, kullarına rahmeti sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine, sözlerin tamamı hürmetine, İbrâhim ateşe atıldığında hangi isimle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine, İsmâil kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine, İshâk hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine, Hûd hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine, Yakup sana hangi isminle dua etti de onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine, Davut hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine, Süleyman hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine  Eyyûb hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine, Meryem oğlu İsa hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine, Musa hangi isminle sana seslendi de sen ona Tur'da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine, Firavun karısı Asiye sana hangi isminle seslendi de sen onu cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine, israiloğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine, Hızır hangi isminle sana seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine, Muhammed S.A.V sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine" senden istiyorum.

Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün. Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir. İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah'tandır. Allah efendimiz Muhammed'e, ailesine ve arkadaşlarına destek versin, güvenliklerini sağlasın!

Amin... Ecmain...

Kenzül Arş Duası Hikmeti

Kenzül Arş Duası Hz. Ali r.a tarafından düzenlendiği, ehlibeyt ve sahabeler tarafından onların aracılığı ile rivayet edildiği bilinen bir duadır.

Kenzül Arş Duası asıl sûreti Kur'an-ı Kerim'den alınan muazzam hikmetleri sırları ve faziletleri olan bir duadır.

Kenzül Arş Duası hangi kitapta; 'Mecmuatü'l-Ahzab" adlı kitapda var olan bir duadır.

Bediüzzaman Said Nursi bu dua hakkında şöyle bahsetmiştir:

" Kenzü'l-Arş duasının feyzinden gelen bir nükte-i Kur'âniye. Kenzü'l-Arşin birinci nükte-i Kur'aniyesi. Bu remzin mühim bir zeyli-ki Kenzü'l-Arş duadının feyzinden gelen ikinci ve yeni ve ayrı bir nükte-i tevafukiyedir. Kenzü'l Arş duasının feyzinden gelen Üçüncü Nükte-i İ'caziye" bu başlıklar altında söz etmektedir.

Kenzül Arş Duası Kur'an-ı Kerim ve hadislerden alınmış bu dua ile, Esma'ül Hüsna isimlerinin yer aldığı, Allah'ın isimleri, meleklerin ve peygamberlerin ismiyle Ya Rab; sana yalvarıp yakarıyoruz...

Bütün sıkıntılı durumlarımızda, hastalıklar için, ilim için, günahlardan af ve mağfiret için, borçları ödeme kolaylığı bulmak için, şifa için, cinden, insden ve şeytandan korunmak için, her hacet,  arzu, istek, murat ve dileklerimizde bu güzel sırları hikmetleri faziletleri olan bu duayı okuyarak Rabbimizin yar ve yardımına sığınıyoruz. Biliyoruz ki, tek Velimiz O'dur. Ondan başka sığınacak güvenecek kimsemiz yoktur.

"Hasbûnallahu ve nimel vekîl."

"Allah herşeye yeter."

Kaynak : Elmalılı Hamdi Yazır

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 

Bir cevap yazın