Kaval'ın Özellikleri Nelerdir?

Üflemeli sazlarımızdandır. Değişik yörelerde Guval, Kuval adlarıyla da anılmaktadır. Kaval kelimesinin içi boş anlamına gelen kavram kökünden türediği sanılmaktadır. Kavalın ses çeşitliliğine göre uzunluğunun ve çapının genişliği görülmektedir. Genellikle 30 santimetre ile 80 santimetre arasında uzunluğu olduğunu, yaklaşık bir buçuk santimetre civarında da bir çapa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Üst kısmında 7 alt kısmında ise 1 adet ses deliği bulunmaktadır. Kavalın Dilli Kaval ve Dilsiz Kaval olmak üzere başlıca iki çeşidi vardır. Genellikle erik ağacından yapılmaktadır.

Bir cevap yazın