Kan Grupları

Kan Grupları

İnsanda kanın, katılımla geçen ve alyuvarlara bağlı olan türe özgü antijen özelliklerine göre sınıflandırması. En önemlileri ABO ve Rh kan grubu sınıflandırmalarıdır. Kan naklinde bu belirleyici özelliklerin saptanması zorunludur, çünkü alıcı ve vericinin aynı ya da birbirleriyle uyuşan kan gruplarına sahip olması gerekir. Bu durum sağlanmazsa birinin kan hücrelerindeki antijenle öbürünün serumundaki antikorlar etkileşerek alyuvarların yıkımına ya da aglütinasyona (kümeleşmeye) neden olur.

Ayrıca kan grupları, anne ile dölütün kanlarının uyuşmazlığından kaynaklanan hastalıklara (örn. yenidoğan hemolitik hastalığı) nedenin zaman geçirmeden saptanmasına da yardımcı olur.

Kan grubunu belirleyen etkenlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında bilinen katılım mekanizmaları rol oynadığından kan gruplarının saptanması kimi zaman babalık davalarında çözüme götüren bir yöntem olabilir.

Aynı zamanda bazı kan grubu kombinasyonlarının öbürlerinden daha fazla yaşam şansına sahip olduğu düşünülür; üst üste düşük yapma, erken ya da ölü doğum gini durumlar, anne ile baba arasında var olan ve nedeni henüz bilinmeyen bazı kan grubu uyuşmazlıklarına bağlı olabilir.

Kan Grupları 

A Rh (-) Negatif  - A Rh (+) Pozitif

B Rh (-) Negatif - B Rh (+) Pozitif

AB Rh (-) Negatif - AB Rh (+) Pozitif

0 Rh (-) Negatif 0 Rh (+) Pozitif

Rh (-) Negatif kan grubu demektir.

Rh (+) Pozitif kan grubu demektir.

O Rh Kan Grubuna Sahip Olanlar;

O Rh grubu herkese kan verebilir ama sadece kendi grubundan kan alabilir. Diğer gruplardan kan alamaz. Her gruba kan verebilir.

Kan hayattır...

Kaynak : Ana Britannica

Bir cevap yazın