KAHVE VE KARACİĞER HASTALIKLARI

 

Kahvenin vücudumuza yararları olduğunu bilmekteyiz. Bazı durumlarda da zarar verebilmekte. Bu yazımda karaciğerimize kahvenin etkisinden bahsetmek istiyorum.

 

Kahve ve Yağlı Karaciğer Hastalığı

Kahve, içerdiği birçok komponenti ile (kafein dahil) yağlı karaciğer hastalığında olumlu etkiye sahiptir. Günde en az 3 kap kahve tüketiminin, AST, ALT, GGT düzeyini üçten az içenlere veya içmeyenlere göre azalttığı gösterilmiştir. Farklı bir çalışmada regular kahvenin fibrozisi ve inflamasyonu azalttığı gösterilmiştir. Ancak aynı etki espresso da gözlenmemiştir. Bunun nedeni Espresso' ya eklenen sükrozun (glikoz + fruktoz) olumsuz etkisi olabilir. Kahvenin karaciğeri koruyucu etkisi antioksidatif, antiinflamatuar, antifibrotik ve hepato karsinogenezdeki komoprotektif etkisi ile açıklanabilir.

 

Kahve ve Kronik Hepatit B

Kahve ve kronik hepatit B ilişkisine dair neredeyse hiç çalışma yoktur. Bir çalışmada kahve tüketiminin kronik hepatit B'li hastalarda Fibroscan sonuçları üzerine olumlu bir etkisi gösterilmemiştir. Ancak bu çalışmaya katılan bireylerin çoğunun alkol kullanıyor olması kahvenin olumlu etkisini maskelemiş olabilir.

 

Kahve ve Kronik Hepatit C

Kronik hepatit C'de kahve tüketiminin fibrozis şiddetini azalttığı gösterilmiştir. Kahve, hastalığın ilerleyişini yavaşlatabilir. Bir prospektif çalışmada günde 3 kap veya daha fazla kahve tüketiminin kronik hepatit C 'de nekroinflamatuar aktiviteyi azalttığı gösterilmiştir. Farklı bir çalışmada ise peginterferon ve ribavirin ile yeniden tedavide 3 kaptan fazla kahve tüketiminin virolojik yanıtta bağımsız predictor olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca kahve içenlerde ilaçların toleransı da daha iyi olmuştur.

 

Kahve ve Siroz

Kahve tüketimi, kronik karaciğer hastalıklarında siroz gelişim riskini azaltır. Bir İtalyan çalışmasında günde bir kap kahve tüketiminde siroz riski % 47, günde iki kat kahve tüketiminde %23, günde 3 kat kahve tüketiminde %21,4 kat ve daha fazla tüketim ile % 16 olarak bulunmuştur. Siroz geliştikten sonra da kahvenin olumlu etkisi vardır. Amerika'da yapılan bir çalışmada alkole bağlı siroz hastalarında kahve tüketiminin hastaneye yatışı ve ölüm riskini azalttığı gösterilmiştir. Farklı bir çalışmada alkole bağlı veya alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı ile ilişkili sirozda kahve içimi ölüm riskini azaltmaktadır.

 

Kahve ve Karaciğer Kanseri

Çok sayıda çalışma, kahve tüketiminin hepatosellüler kanser (HCC) riskini doz bağımlı olarak azalttığını göstermiştir. Kahve içmeyenlere göre HCC riski 3-4 kap kahve içenlerde etyolojiden bağımsız olarak % 60 azalmıştır. HCC dışında diğer karaciğer kanserlerinde (kolanjiosellüler, adenokarsinom) risk azalmıştır. Singapur'da yapılan bir çalışmada üç veya daha fazla kahve içmenin kahve içmeyenlere göre %44 risk azalması sağladığı gösterilmiştir. Bu çalışmalarda kafeinin yanısıra kahweol ve kafestolün antikarsinojenik etki gösterdiği düşünülmektedir.

 

 

Www.instagram.com/acikvnet

Www.twitter.com/acikve_net

 

Bir cevap yazın