Kâfir Kimdir?

Kâfir

Kâfir, çoğul Küffar, Kefere ya da Kâfirun, İslamda, Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan, Kur'an'ı ve Hz. Muhammed'i yadsıyan kimse, Arapçada "örtme" ve "gizleme" gibi anlamlar taşıyan küfr (küfür) sözcüğünden türemiştir. Kur'an'da kâfirle eşanlamlı olarak fâsık, fâcir, zalim, mutedi ve musrif sözcükleri de yer alır.

Kâfir Kimdir?

Peygamberimiz Efendimiz s.a.v yüce Allah tarafından aldığı vahyi insanlığa ulaştırdığı dini tebliği kabul etmeyerek inkâr eden kişilere kâfir denilir.

Kâfir bir kimse ilk başta Allah'ın varlığını birliğini, Kur'an'ı Kerim ve ayetlerini, peygamberlerini, peygamberlerin insanlara ulaştırmış olduğu tebliğleri, melekleri, kitapları, öldükten sonra dirilmenin hak olduğunu, ahiret gününü inkâr ederler.

Kâfir bütün kainatı yaratan canlıları ve insanları yaratan yüce Allah'ın varlığını birliğini, tek ilâh oluşunu ve isimlerini yok sayıp alay ederler. Yüce kitabımız olan Kur'an'ı Kerim'in Allah aracılığıyla gönderilmeyen bir kitab olduğunu, insanın ölümü ile bütün şeylerin son bulacağı iddasında bulunurlar.

Kâfir için Yüce Rabbimiz Kur'an'ı Kerim'deki Bakara Sûresi'nde 161. âyetinde şöyle buyurmaktadır:

"Şüphesiz, inkâr edip kâfir olarak ölenler, Allah'ın, meleklerim ve bütün insanların laneti bunların üzerinedir."
Bakara-161

 

Selam ve Dua ile Kalın...

 

Bir cevap yazın