İsviçre'nin "Köle Çocuk Çiftlikleri"

Şimdilerin insan hakları savunucusu kesilen Batı'nın aslında hep bir çirkin yüzü vardı. Bu günümüzde kendi toprakları dışındaki felaketleri görmezden gelme ya da petrol ve para için başka ülkelerin toprakları sömürme, teröre destek vererek tüm dünyayı kaosa sürükleme gibi ahlak dışı politikalarla seyir ederken geçmişte de bundan çok farklı değildi.


Bu yazımızda Batı'nın iki yüzlülüğünü ortaya koyan İsviçre'nin "Köle Çocuk Çiftliklerini" işleyeceğiz.

İsvişre'de 1850'lerden 1970'lere yüz binlerce
çocuk tarımda işçi olarak zorla çalıştırıldı. Çalıştırılan bu çocuklar "verdingkinder" yani sözleşmeli çocuk olarak adlandırılırdı. Tarımda ucuz iş gücü sağlamak için çiftçiler, ailelerinden koparılan küçücük çocukları köle olarak bu tarihler arasında kullanmaya başladı. Bu küçük çocuklar genellikle yetim, devlete borçlu fakir ailelerin çocukları ya da bir suça karışmış olanlar arasından belirleniyordu.

İSVİÇRE'DE 4-16 YAŞ ARASINDAKİ KÜÇÜK ÇOCUKLAR: AĞIR İŞÇİ GİBİ ÇALIŞTIRILIRDI

Bu kimsesiz ve çaresiz çocuklar, çiftliklere kiralanıyor; kiralandıkları ailelerin ev ve tarım işi başta olmak üzere her türü işine koşturuluyordu. Öyle ki bazen bu çocuklar şehirlerde kurulan pazarlarda ev ve çiftlik işlerinde çalıştırılmak üzere köle gibi satışa çıkarılıyordu. Bu çocuklar kiralandıkları ailelerin şiddetine, cinsel tacize maruz kalıyor, tecavüze bile uğruyorlardı.

BU SİSTEM 1974'E KADAR İSVİÇRE'DE YASALDI

Çocuklarını geri almak isteyen aileler hapse atılır ya da onlar da çocukları gibi bazı kurumlarda zorla çalıştırıldı. Bu şekilde ailelerin üstünde ciddi bir baskı oluşturulur ve ısrarcı olmamaları sağlanırdı. Yalnızca 1930 yılında 30 bin çocuğun bu şekilde köle olarak kullanıldığını açıklayan tarihçiler, totalde bu çocuk istismarına maruz kalan çocuk sayısının 100 binden fazla olduğunu da belirtiyorlar.

HEİDİ'NİN AYAKLARI NEDEN ÇIPLAKTl?

İsviçre denilince akla ilk gelenlerden biri olan Heidi çıplak ayaklıydı. İşte bu çıplak ayaklar İsviçre'nin ve batının o günkü durumunun bir yansımasıydı. Heidi, İsviçre'nin bir nevi köle çocuklarını temsil etmekteydi. Heidi köle çocukların diğer çocuklardan ayırılmasına bir tepkiydi.

Bir cevap yazın