İstihare Namazı ve Duası

İstihare Ne Demektir? Allah’a danışarak yapılan namaz ve duaya istihare denir. İstihare bir şeye karar verip onun hakkımızda hayırlı mı? Hayırsız mı? Onu anlamak için ayet ve sünnetlere binaen yaptığımız bir istişaredir. Allah’a danışırız. Rabbimde bize doğru yolu gösterir.

Allah Azze Ve Celle Kur’an-ı Kerim’de bize ne şekilde dua edeceğimizi öğretmiştir.

Peygamber Efendimiz s.a.v bunu yaşayıp uygulayarak bizlere güzel bir örnek teşkil etmiştir.

“Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir.”

Bakara Suresi -153

Cabir Bin Abdullah’dan naklen;
Rasullah S.A.V bize Kuran’dan bir süre öğretir gibi büyük küçük işlerimizin hepsinde istihareyi öğretti ve şöyle buyurdu:

“Sizden biriniz bir işe kalben azmettiği zaman, iki rekât namaz kılsın.”
(Buhari, Küsuf : 75.)

İmam-ı Gazali buyuruyor ki;

Dört şeyi yapan dört şeyden mahrum kalmaz:

1- Şükreden, nimetin artmasından,

2- Tevbe eden, kabulden

3- İstihare eden, hayırdan

4- İstişare eden, doğruyu bulmaktan, hakikate ulaşmaktan mahrum olmaz.

Hz. Adem buyuruyor ki;

“İşlerinizi istişare ile yapın. Eğer ben, yaşam meyve konusunda meleklerle istişare etseydim, musibete maruz kalmazdım.”

Bu tövbe duasına elleri yukarı kaldırıp yüce Allah’a ihlaslı samimi yürekten bir tövbe edelim.

Hadi Buyrun Duaya;

İstihare Namazı Öncesinde;

Tövbeye Kısaca Şöyle Dua Edilir:

“Ya Rabbi, Buluğ anımdan şimdiye kadar yapmış olduğum günahlardan pişman oldum, sana sığınıyorum. Beni bağışla, bundan sonra bu günahlardan uzak olacağıma sana söz veriyor, af etmeni istiyorum.”


İstihare Namazı Nasıl Kılınır?

İstihare namazı iki rekattır

Namazı Şöyle Kılınır;

Yatmadan önce bir güzel abdest alınır.
Allah’a tövbe istiğfar ettikten sonrada istihare namazı kılınır. İstihare namazı iki rekattır

1. Rekatta

Niyet Ettim Allah rızası için istihare namazı kılmaya kiblem kabeye denilip.

Allahuekber denilip;

Subhaneke duası okunur,

Fatiha suresi okunur,

Fatihadan sonrada Kafirun suresi okunurarak,

Rûkuya gidilir.

Rûku sonrası

Secdeye varılır.

Bu secde bittikten sonra

2. Rekatta 

İkinci rekatta ise;

Fatiha suresi okunur, 

Fatiha sonrası İhlas suresi okunur.

Rukuya varılıp

Secdeye gidilirek

Selam verilir.

Ardından istihare duası okunur.

İstihare Duası Arapça Okunuşu

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ، اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَوَيُسَمِّي حَاجَتَهُ- خَيْرٌ ليِ فيِ دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي –  أَوْ قَالَ: عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ- فَاقْدُرْهُ ليِ وَيَسِّرْهُ ليِ ثُمَّ بَارِكْ ليِ فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأمْرَ شَرٌّ ليِ فيِ دِينيِ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -أَوْ قَالَ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ- فَاصْرِفْهُ عَنيِّ، وَاصْرِفْنيِ عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنيِ بِهِ

İstihare Duası Türkçe Okunuşu

‘‘Allâhumme innî estehîruke bi ilmike ve estakdiruke bikudratike ve es’elüke min fadlike’l-azîm, feinneke takdiru ve lâ akdiru ve ta’lemu ve la â’lemü ve ente allâmu’l-ğuyûb.

Allâhumme in künte ta’lemü enne hâzâ’l-emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkibeti emrî ve
âcili emrî ve âcilihî fasrifhu annî vasrifnî anhu vakdur lîlhayra haysü kâne sümme ardınî bih.


İstihare Duası’nın Türkçe Anlamı

“Allahım! Senin, ilmine göre, hakkımda hayırlısını bana bildirmeni, kudretinle bana güç vermeni ve hayrın açıklanmasını Senin büyük fazlu kereminden niyâz ederim.
Çünkü Senin her şeye gücün yeter, benim ise yetmez. Sen her şeyi bilirsin, ben ise bilmem; Sen şüphesiz gizli şeyleri en iyi bilensin.

Allâh’ım! Şu (yapmayı düşündüğüm) işi, benim dinim, yaşayışım, dünyam ve âhiretim hâlim ve geleceğim içi hayırlı olarak biliyorsan, bunu bana takdir ve nasip eyle, onu bana kolaylaştır, ve benim için mübarek kıl. Eğer bu işi, benim dinim, yaşayışımın, işimin sonucu, dünyam ve
âhiretim için şer olarak biliyorsan, bunu
benden, beni de ondan uzaklaştır. Hayır nerede ise, onu bana takdir et ve beni onunla hoşnut eyle!”

Dua biter bitmez hemen akebinde yatağa sağ tarafa yatılır.

Akla sadece bu istiharede yaptığımız dua getirilerek uykuya yatılır.

Rüyada beyaz ve yeşil renk görülmesi hayra iyiye delalet eder. Siyah veya kırmızı renk görülmesi de şerre kötüye delalettir.

Sabah kalkınca rüyanızda hangi rengi görürseniz, istihareniz hayra mı? İşaret!.. Yoksa şerre mi? İşaret!..

Anlamış olursunuz.

Ona göre hareket edersiniz.

İstihare namaz ve duasını yedi gün gece yatmadan yaparak kalbe ilk gelene bakılması da hadisi şerifte buyrulmuştur.

Enes Bin Malikten Rivayet Olunan Hadis;

Rasullah S.A.V şöyle buyurmuştur:

“Ey Enes, bir işi yapmayı niyet ettiğin zaman o iş hakkında yeniden yedi defa istihare et. Sonra kalbinden geçen temayüle bak. Çünkü hayır kalbinde doğan manadadır.”

İstihare yedi gün boyunca yapmaya devam edilir. Kalbe gelen şey iyi ve hayırlıysa yapacağınız iş her ne ise ona göre yol alırsınız…
Şurâ Suresi 38. Ayette;

“Onlar, Rablerinin davetini kabul ederler ve namazı dosdoğru kılarlar. Onların işleri de kendi aralarında bir istişare iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan onlar Allah yolunda harcarlar.”

Rabbimiz Âl-i imran 118. Ayetinde buyuruyorki;

“Ey iman edenler! Kendi dışınızdakilerden sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar size fenalık etmekten asla geri kalmazlar, hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Kin ve düşmanlıkları ağızlarından taşmaktadır. Kalplerinde gizledikleri ise daha büyüktür. Düşünürseniz, biz size âyetleri açıkladık.”

Peygamber Efendimiz İstihare İçin Buyurduğu;

“İstihare eden kimse zarar görmez, istişare eden pişmanlık duymaz, iktisada riayet eden maişetçe aile belasını çok çekmez.”

İstihare peygamber efendimizin yapmış olduğu, ashabına da öğrettiği ve bizlerdende bir işe başlamadan önce istihare namazını kılıp duasını ederek sünneti yerine getirmiş olalım. Sünnete uygun hareket etmek bize hayır mı? Şer mi? Olduğunu anlamamızı sağlayacaktır. Bizde istiharete yattığımızda çıkan sonuca göre yolumuzu yönümüzü belirleriz.

Kurandaki ayetlerde de Rabbimiz istihare konusunu oldukça güzel anlatmış.

Peygamber efendimizde bize bunun nasıl yapılacağını anlatmış uygulamış hayata geçirmiştir.

Bizde Allah’a danışarak onun emrine uyarak hayra ulaşanlardan olalım.

Cabir Bin Abdullah şöyle der:

Rasullah S.A.V bize Kuran’dan bir süre öğretir gibi tüm işlerde istihare etmeyi öğretir ve şöyle buyururdu:

“Sizden biriniz bir işi yapmayı içinden geçirirse, farz namazın dışında iki rekat namaz kılsın. Sonra şöyle desin: ” Allahım! İlmini başvurarak senden iyilik isterim. Kudretine dayanarak senden güç isterim. Senden, yüce insanını isterim. Sen güç getirir son, ben güç getiren en. Sen bilirsin, ben bilemem. Sen bilinmeyenlero en iyi bilensin. Allahım! Bu işi -( burada isteğini/ ihtiyacını söyler) – benim için dininde, yaşantımda ve işimin sonunda iyi biliyorsan, onu bana takdir et, kolaylaştır ve sonra bereketli kıl. Bu işin benim için; dinimde, yaşantımda ve işimin sonunda şerli olarak biliyorsan onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Ve benim için nerede olursa hayrı takdir et. Sonra, beni ondan razı kıl.”

Buhari ( 7/ 162)

Yaratan Allah’u Teâla’ya istihare ile danışan, müminlerle de istişare eden ve işinde araştıran kimse pişman olmaz.

Nitekim Allah’u Teâla şöyle buyurmaktadır.

Âl-i İmran -159

“(Ey Muhammed Istişadeye gerek duyulan) iş hakkında onlara danış.( İstişareden sonra) kararını verdiğin zaman, artık Allah’a tevekkül et. Şüphesiz ki Allah, ( kendisine) tevekkül edenleri sever.”

İstişare Hadisleri

“Salih olan âlimlerle istişare edin!”
(Taberani)

“Akıllıya danışıp onu dinleyen doğruyu bulur, dinlemeyen pişman olur.”
(İ. Maverdi)

“İstişare eden, pişman olmaz.”
(Taberani)

“Tedbirli kimse, işinin ehli olana dayanıp, ona göre hareket eder.”
(Ebu Davud)

Namaz Ayetleri

“Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte sizde rükû edin.”
Bakara-43

“Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım ekleyin. Şüphesiz namaz, Allah’a derinden saygı duyanların başkasına ağır gelir.”
Bakara-45

“De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümün alemlerin Rabbi olan
Allah’ındır.”

En’am-162

Rüya Hadisleri

Rasulullah buyurur ki;

“Zaman yaklaşınca, mü’minin rüyası, neredeyse yalan söylemeyecek. Esasen mü’minin rüyası, peygamberliğin kırk altı cüzünden bir cüzdür.”

Rasulullah buyurur ki;

 Rüya Allah’tandır. Halk (sıkıntılı rüya) şeytandandır. Öyle ise sizden biriniz hoşuna gitmeyen kötü bir rüya (hulm) görecek olursa sol tarafına tükürük ve ondan Allah’a istiaze etsin ( sığınsın).( Böyle yaparsa şeytan) kendisine asla zarar edemeyecektir.”

Dua Hadisleri

“Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara): Ben onlara çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin duasına karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar, umulur ki doğru yolu bulurlar.”

Dualarınız olmasaydı ne ehemmiyetiniz olurdu buyuruyor Yüce Yaradanımız bizlere.

“İçinizde kime dua kapısı açılmışsa, ona rahmet kapıları açılmış demektir.”

“Dua Mümin’in Silahıdır.”

“Dua İbadetin Özü’dür.”

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima…

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz…


"Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken sen bir HİÇ ol. Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl çömleği tutan dışındaki biçim değil içindeki boşluk ise, insanı ayakta tutan da benlik zannı değil, hiçlik bilincidir." Hz. Mevlana

Bir cevap yazın