İsm-i Azam Duası

Hadis-i Şeriften Bir Dua

İsm-i Azam Duası Arapça

"Allahümme inne eselüke bi enneke entallahu vahidul ahadus samed. Ellezi lem telit velem tület velem yekun leke kufeven ehad."

İsm-i Azam Duası Anlamı:

"Rabbim senden şu ismin sebebinle istiyorum. Teksin. Birsin. Hiçbir şeye muhtaç değilsin. Doğurmadın, doğrulmadın. Hiçbir şey senin eşin ve benzerin değildir."

Bazı dualar vardır ki o bir şifredir. Meselâ; Fatiha sûresinin lafzını namazda kurandaki ayetleri arapça olarak okuruz. Namazda okuduğumuz o ayetler ne herhangi bir peygambere aittir ne de insana aittir. Bu ayetler doğrudan Allah'a ait olan lafızlardır. İşte burda bir şifre vardır. Beyinle kalble ve hücrelerle onun bir ilişkisi vardır. Biz onu yaptığımız zaman doğrudan adrese ulaşır. Duayı orjinal lafzı ile okuyup doğru adrese ulaşmasını sağlamak için arapça lafzı ile okuyup dua etmemiz gerektiğini unutmayalım!..

Biz zat Peygamber Efendimizle onun olduğu yerde namaz kılıyor. O sırada içinden geldiği gibi sesli bir dua söylüyor. Resulullah s.a.v'de bu duayı duyuyor. Namaz sonrasında dönüp şöyle buyuruyor:

Aranızdan biri bugün öyle bir dua etti ki, kim o duayı yaparsa istedikleri reddolunmaz. İşte bu dua ism-i azam duasıdır.

"Nefsim kudret elinde tutan Zata yemin olsun, bu kimse Allah'tan İsm-i A'zam'ı adına talepte bulundu.

Şunu bilin ki, kim İsm-i A'zam ile dua ederse Allah ona icabet eder, kim onunla talepde bulunursa verir."

Birde dua ederken yalvar yakararak içtenlikle duygulanarak gözden göze düşen birkaç damla gözyaşları dökerek dua edelim...

"Dua ibadettir."

"Dua ibadetin özüdür."

“Kime dua kapısı açılmış ise, ona rahmet kapıları açılmış demektir. Allah’a talep edilen (dünyevi şeylerden) Allah’ın en çok sevdiği, âfiyettir. Dua, inen ve henüz inmeyen her çeşit (musibet) için faydalıdır. Kazayı sadece dua geri çevirir. Öyle ise size dua etmek düşer."

(Tirmizî, Ebu Davud, kütübü sitte ve diğer sahih hadislerde yer alan ism-i azam duası)

Bir cevap yazın