İslamın Şartları Nelerdir?

İslamın Şartları

Müslümanlık sadece inanç esaslarına inanmaktan ibaret değildir. İmânın gereği olarak, dinin emri ve yasaklarına uymak, emredilmiş olan ibadet görevlerini yerine getirmek de gerekir. Kişi böylece inandığını söz ve davranışlarıyla göstermiş olur.

İslâm'ın şartları beştir.

1- Kelime-i Şehâdet söylemek:

Kelime- şehadet şöyle söylenir:

Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasûlüh.

Anlamı: Allah'tan başka ibadet ve kulluk edilecek ilâh bulunmadığına, Muhammed (s.a.v)'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehâdet ederim.

Kişi şehâdet kelimesini söylemekle kalbindeki imânını diliyle de ifade etmiş ve açıklamış olur.

2- Namaz kılmak: Ergenlik çağına gelen ve akıllı olan Müslümanların günde beş vakit namazı kılmalarıdır.

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (S.A.V.)’in namaz ile ilgili hadis-i şerifleri;

“Dinin başı İslâm (kelime-i şehâdet getirerek Allah’a teslim olmak), direği ise namazdır."

Kur'an'ı Kerim’de ise namaz kılmak ile ilgili ayetlerde namaz için şöyle bahsedilir;

“Namaz müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır.” Nisâ, 4/103

3- Zekât vermek: Dinen zengin sayılan Müslümanların mal ve paralarının belirli bir kısmını her yıl yoksullara vermeleridir.

”İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekât verenler var ya, onların mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur, onlar üzüntü de çekmezler.” Bakara, 2/277

4- Hacca gitmek: Gücü yeten Müslümanların ömürlerinde bir defâ Kâbe'yi ve civarındaki bazı kutsal yerleri usulüne göre ziyaret etmeleridir.

Yolculuğuna gücü yeten insanların Allah için haccetmeleri, onların görevidir.
(Âl-i İmrân, 3/ 97)

5- Oruç tutmak: Akıllı ve erginlik çağına gelmiş olan Müslümanların her yıl Ramazan ayında oruç tutmalarıdır.“Kim inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.”
(Buhârî, Îmân, 28)

Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur:

"İslâm beş temel üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka hiçbir bir ilâh olmadığına, Hz. Muhammed (s.a.v)'in Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik etmek, namazı kılmak, zekâtı vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmaktır."
(Buhârî, "İmân" 2; Müslim "imân" 19).Bir cevap yazın