İslâm’ın İlk Hanım Şehidi: Hz. Sümeyye (r.anhâ)

Ebu Huzeyfe onu, kimsesiz ve yoksul olan Yemenli Yâsir (r.a) ile evlendirmişti. Ammar isimli bir oğulları oldu. Genç Ammar, öğrendiği son peygamber ve İslam dinine dair bilgileri ailesi ile paylaşınca, bütün aile (Yâsir ailesi) Müslüman oldular...

Mahzumoğullarının Kölesi Olan Yâsir Ailesi:

"Hangi köle, efendisinden habersiz Müslüman olmuş, gösterin onlara, onların Tanrısı kimmiş?!" sözleri ile kışkırtılan Mekke müşriklerinin kin ve nefretlerine maruz kaldılar. Özellikle Ebû Cehil, kendi kölesi olmadıkları halde bu aileye büyük işkenceler etti. Çünkü cahiliyede köle, sadece efendisinin emrine itaat etmekle değil, onun düşündüğü gibi düşünmek, sevdiğini sevmek, beden ve ruh ile ona itaat etmek zorundaydı.

İslâm’ın İlk Hanım Şehidi Hz. Sümeyye (r.anhâ) Neden Şehit Edilmiştir?

Dinden çıkmaları için yapılan bütün işkencelere rağmen imanından zerrece taviz vermeyen bu mübarek hanım, kadın olmanın zayıf tarafını İslam olmanın büyük gücü ile güçlendirip şehadet mertebesine erişmiştir. Bu hadise, Müslüman kölelerin gözünü korkutmamış, bilakis imanlarını artırmıştır...


www.acikve.net
www.instagram.com/acikvnet
www.twitter.com/acikve_net
www.facebokk.com/acikvenetinternet


Bir cevap yazın