İslâm'ın İkinci kaynağı Olan Sünnet

Sünnet Nedir?

İslâm'ın ikinci kaynağı olan Sünnet, Peygamber Efendimiz s.a.v'in söz, fiili ve onaylarından oluşur. Bilindiği gibi Hz. Peygamber'in nübüvvet görevi sadece inen Kur'an âyetlerini tebliğ etmekten ibaret değildi. O, aynı zamanda bu âyetleri beyan etmekle de görevliydi. Kur'an'ı Kerim, Hz. Peygamber'in bu görevini şöyle belirtir.

"... İnsanlara, kendilerine indirilen açıklaman ve onların da (üzerinde) düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik."

Nahl, 16/44

"Resul-ü Ekrem, Kur'an'ı açıklama görevini bazen sözlü bazen de fiili olarak yapmıştır. Yani tatbikatıyla, yaşayışıyla Kur'an'ın nasıl anlaşılması ve yaşanması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu yönüyle Peygamber Efendimiz s.a.v "Yaşayan Kuran" olarak değerlendirilmiştir. Hz. Âişe validemiz de bu anlayışıyla, kendisine Hz. Peygamber'in ahlâkı sorulduğunda "Onun ahlâkı Kur'an idi." cevabını vermiştir."

Müslim, Müsâfirîn, 139

Bu itibarla Yüce Rabbimiz,

"Andolsun, Allah'ın Resûlünde sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır."

Ahzab, 33/21

"Buyurarak Peygamber Efendimiz s.a.v bizler için bir "model" olarak sunmuştur.
Yine bu sebeple müslümanlar Peygamber'e uymak, ona itaat etmek ve onun yolunda gitmekle emrolunmuşlardır."

(Âl-i İmrân, 3/31-32; Nisâ, 4/80; Mâide, 5/92...)

Bu açıdan Kur'an'ın anlaşılması ve yaşanabilmesi için Hz. Peygamber'in Sünnet'ini iyi bir şekilde bilmek ve anlamaya ihtiyaç vardır. Ama Resûl-ü Ekrem, Kur'an'da aslı ve özü belirtilen hususları açıklamış, buna bağlı olarak hükümler koymuştur. Bir müslüman açısından bağlayıcı olan bu hükümlerin ve genel anlamıyla Sünnet'in göz ardı edilmesi âsla söz konusu edilemez.

Selam ve Dua ile Kalın...

 

Bir cevap yazın