İslamın Beş Şartından Birisi Hac

Hac 

Allah onu, Hicretin dokuzuncu yılında, hayatta bir defa olmak üzere ve (şartlarına sahip olunur olunmaz) derhâl yapılmak üzere farz kılmıştır.

İslamın beş şartından biriside hac'dır.

Resulullah Efendimiz s.a.v hac için şöyle buyurmuştur:

"Hac Arafat'tır."

Hac, İslâm'ın üzerine kurulduğu beş esastan biridir. Farzlığı Kur'an'ı Kerîm'le sabit olmuştur ki Yüce Allah'ın şu sözüdür:

"Yoluna gücü yetenlerin Beytullahı ziyaret etmeleri Allah'ın, insanlar üzerindeki bir hakkıdır."
Âl-i İmran-97

Hac Sünnetle de sabittir:

Peygamber Efendimiz sallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisi-i şerifidir:

"Ey insanlar, hac size farz kılınmıştır, haccediniz..."

Haccın farz olduğu konusunda bütün müslüman âlimlerinin icmâ'ı (oy birliği) vardır.

Hac, fakir, zengin, mevki sahibi, zavallı farkı olmaksızın müslümanlar arasında gerçek kardeşliğin ve eşitliğin ortaya çıktığı yerdir. Hepsi tek model ve birbirinin benzeri olan giysi giyer, hepsi, aynı sesle seslenir, ve tek kişininki imiş gibi aynı duygularla çarpan, tertemiz kalplerle tek bir Rabbe dua eder.

"De ki: Rabbim! gireceğim yere doğrulukla girmemi sağla, çıkacağım yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana, tarafından, hakkıyla yardım edici kuvvet ver."
İsra-80

Soru: Haccın hükmü nedir?

Cevap: Hac farz olan bir ibadettir.

Selam ve Dua ile Kalın...

 


Bir cevap yazın