İnsan, Din ve İman Nedir?

İnsan!.. İnsan'ın Kainatta'ki Rolü Neresi... Allaha kulluk için yaratılmış kainattaki canlı varlıklardan biriside insandır. Nitekim İnsan Sûresinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: "Gerçekten insan üzerine uzun…

10 Maddede Mümin Genç Nasıl Olmalıdır?

10 Maddede Mümin Genç Allah’u Teâla yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim'de biz kullara bildirdiği mümin gencin belli başlı özelliklerini şöyle sıralayabiliriz ; 1.) İHLÂS "İş,…

Fatiha Suresinin Okunuşu ve Anlamı

  Fathiha Suresinin Okunuşu 1- Bismillahirrahmânirrahîm. 2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin 3- Errahmânir'rahim 4- Mâliki yevmiddin 5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în 6- İhdinessırâtel müstakîm…

Cuma Sûresi Okunuşu ve Anlamı

Cuma Suresi, Medine'de ve Saff Sûresi'nden sonra nazil olmuştur. İbn Yesâr, sûrenin mekkî olduğunu söylemiş ve bu görüş İbn Abbâs ve Mücâhid'den de nakledilmişse de…

Nazar, Büyü ve Cinlerin İnsanlar Üzerindeki Etkileri ve Belirtileri Nelerdir?

Nazar Nedir? Severek, beğenerek, kıskanarak kişiye doğru yönelik göz ve bakışlardan etrafa yayılan ve dağılan enejiye nazar diyoruz. Nazar bir kişinin başka bir kişiye…
1 8 9 10