İslam Birliği Kurulmalı Mı?

 

Cumhur Başkanımız sn; Recep Tayyip Erdoğan İslam işbirliği teşkilatında yaptığı konuşmada; ''Buhara'da, Semerkant'ta,  İsfahan'da, Bağdat, Kahire, Gırnata, Kurtuba ve İstanbul'da, daha nice şehrimizde tarihte kurduğumuz o parlak medeniyetleri o barış atmosferini, eğer istersek, eğer bir ve beraber olursak yeniden inşa edebiliriz'' şeklinde konuştu. Peki, Mücahit Erbakan bu konuda ne diyordu?:''İslam birliği kurulduğu zaman ne olacak bugün 46 tane müslüman ülke 80 tane müslüman topluluk var Rusya'da, balkanlar da, dünyanın her yerinde bu 80 tane topluluk önce;kendi birleşmiş milletler teşkilatını kuracak, dünya siyasetine tek bir vücut olarak ağırlığını koyacak, ikinci bir husus; bu topluluk bir çok haksız tecavüzlere maruz kalıyor, mutlaka müslüman ülkeler kendi askeri birlik teşkilatlarını kuracaklar, yani islam natosu kurulacak hiç kaçınılmaz zarurettir kim ne derse desin, üçüncüsü; müslüman ülkeler kendi ortak pazarlarını kuracaklar müslümanlar kendi para birimine, islam dinarına geçecekler ve ondan sonra müslüman ülkeleri kendi kültür işbirliği teşkilatını kuracaklar, bine yakın islam ülkeleri üniversiteleri ve  araştırma enstitüleri artık Hak'kı üstün tutan bir zihniyet için araştırma yapmaya başlayacaklardır. ABD nin hoşuna gitmiyormuş bize ne ABD den'' diyor du... Son zamanlarda Cumhur Başkanı Erdoğan'ın dış basına verdiği demeçlerde Türk'lerin AB'ye girmek istemedikleri ima ediliyor şeklinde sorular yaygınlaşıyor.

Dış basına verdiği bir röpörtajda Cumhur Başkanı Erdoğan ile Gazetecinin konuşması şöyle geçiyor..

Gazeteci.. Sayın Cumhur Başkanı, yani Türkiye'nin Avrupa Birliğine üye olmaması mı daha iyi demek istiyosunuz? yoksa olması mı?

Cumhur Başkanımız R.T. Erdoğan..Yani bizim için avrupa birliği olmazsa olmaz değil ve halkımın bile şu anda büyük bir çoğunluğu AB' yi artık istemiyor.

Gazeteci... Sizce Tükiye'nin AB'ye üye olması mı yoksa olmaması mı daha iyi?

Cumhur Başkanımız R.T. Erdoğan.. Biz verdiğimiz sözü tutuyoruz eğer AB bu noktada bize karşı çok açık ve net olursa mesela biz Türkiye' yi Avrupa Birliği ne alamayız derse bu bizi rahatlatır, bizde B planımızı C planımızı ortaya koyarız.

Cumhur Başkanımız Erdoğan'ın hocası Necmettin Erbakan'dan aldığı talimat ile İslam işbirliği projesini 2023 de hayata geçireceği konuşuluyor. 1789 da;13 sömürge eyaletinin aralarında anlaşarak ABD nin temelini attılar.1945 yılında 7 ülkeyle kurulan Arap Birliği nin bugün 23 üye ülkesi bulunmakta.Irkı ayrı, dilleri ayrı, kültürleri birbirinden farklı ve hatta birbirleri ile yıllarca çatışan mezheplerin oluşturduğu 6 kurucu üye ülkeler; Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg 1957 de AB yi kurdular.Afrika ülkeleri bile yaşanan sömürge yoksulluk ve savaş yıllarının ardından 2002 de 53 üye ülkenin katılımı ile kendi birliklerini kurdular. Hızla ilerleyen bu ülkeler geçmişin intikamını alırcasına birbirine kenetlenmiş durumdadırlar. Batımızda AB imparatorluğu, kuzeyimizde Rusya imparatorluğu, doğumuzda Çin imparatorluğu ve güneyimizde bir kısım topraklarımızı da kapsayan yeni Amerikan imparatorluğudur. Madden ve manen içten ve dıştan sinsi bir şekilde kuşatma altında olduğumuzun açıkça görüldüğü şu dönem de bağımsız Türk devletlerine biçilen rolleri oynamamak ve bu imparatorluklar tarafından yönetilen bir ülke haline gelmemek için derhal bugünden başlayarak çalışmamız ve birliğimizi kurmamız gerekmektedir. Aksi takdirde önümüzdeki 10 yıl içinde bazı sınırlarımız cismen ve diğerleri de nüfuzen yeniden çizilecektir. Bu olası vahim durum Türk dünyası için hazin bir kayıp olduğu kadar dünya  barışı içinde büyük bir tehlike oluşturacaktır.

 

http://www.instagram.com/acikvnet

http://www.twitter.com/acikve_net

 


Bir cevap yazın