İmanın En Sağlam Bağı Allah İçin Buğzetmek - İsmet Özel

"Rasulullah 'İslam'ın hangi esası daha sağlam?' diye sordu. Oradakiler 'Namaz' dediler. 'Güzel ama o değil' buyurdu. 'Öyleyse, Ramazan orucu' dediler. 'Güzel ama o da değil' buyurdu. 'O da değilse, cihattır' diye karşılık verdiler. 'O da iyidir fakat değildir' buyurdu ve devamla: 'İmanın en sağlam bağı Allah için sevip Allah için buğzetmek' dedi.

Bu hadisi şeriften anlamamız gereken şey, benim kanaatimce, Müslüman bir zihniyete sahip olmadan bizim yapacağımız şeylerin yerine, oturmasının mümkün olamayacağıdır. Eğer biz, sadece Allah için sevip Allah için buğze dersek, yanı bazı şeyleri reddetmiş olursak, bir hayati alan açmış oluruz kendimize. Namaz kılmak, oruç tutmak, cihat etmek tarzın' da yaptıklarımız ancak bu hayati alan içinde önemli olur. Eğer biz kendimize İslami bir zihin çerçevesi İslami bir gönül alanı temin edememişsek bizim ibadet maksadıyla yaptığımız diğer şeyler, farkına varmadan yaptığımız şeyler haline gelmeye başlar. Eğer biz, imanın en sağlam bağını kurmadıysak; namaz kılmamızda, oruç tutmamızda ve cihat etmemizde bize en faydalı olan gıdayı almaktan mahrum kalmış oluruz. Demek ki, imanın en sağlam bağına sahip olduğumuz zaman, Müslüman faaliyetlerin hepsinin verimi ancak
alınabiliyor..."

Kırk Hadis / İsmet Özel

Bir cevap yazın