Kadere İman, Kader Nedir? Kader Hakkında Ayetler ve Hadisler

Kader İman Kadere iman: İman esaslarından biridir. Kader Nedir? Kader: Allah'ın ezelde herşeyi kendi ilminde bilmesine kader denir. Yüce Allah Alîm'dir. Habîr'dir. Kaza: Allah'ın…