İman ve İman Esasları

İman Nedir?

İmân, sözlükte bir şeye tereddütsüz, kesin olarak, içtenlikle inanmak demektir.

Dinî anlamı ise, Allah'a ve Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in, Allah tarafından haber verdiği açık seçik bilinen şeylere kesin olarak inanmak, bunların hak ve gerçek olduğunu kalbiyle doğrulamak ve dille söylemektir.

İnanılacak şeylerin ana hatları ile neler olduğunu, bir soru üzerine Peygamber Efendimiz s.a.v şu şekilde açıklamıştır:

İmân Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şer her şey Allah'ın takdiri ve yaratmasıyla olduğuna inanmaktır.
(Müslim, "İmân, 1, Buhârî, "İmân" 37)

ÂMENTÜ

Âmentü Duası Arapça Okunuşu

Âmentü Duası Türkçe Okunuşu

Âmentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihî ve rusülihî ve'l-yevmi'l-âhiri ve bi'l-kaderi hayrihî ve şerrihî mine'lahi teâlâ, ve'l-ba'de'l-mevti hakkun eşhedü en lâ ilâhe illâllâh, ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh.

Âmentü Duası Anlamı


Ben Allah'a ve O'nun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere yani hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inandım. Öldükten sonra dirilmek haktır. Allah'tan başka ilâh olmadığına şehâdet ederim. Hz. Muhammed (s.a.v)'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna da şehâdet ederim.

Kelime-i şehâdeti söylemek:

Kelime-i Şehâdet:

Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasûlüh.

Anlamı: Allah'tan başka ibâdet ve kulluk edilecek ilâh bulunmadığına, Muhammed (aleyhi's-selâm 'ın O'nun kulu ve peygamberi olduğuna şehâdet ederim.

Kişi şehâdet kelimesini söylemekle kalbindeki imânını diliyle de ifade etmiş ve açıklamış olur.

İslâmın şartı beştir.

İslamın ilk şartı ise Kelime-i şehadeti getirmektir.

İslâm dinine girmek isteyen ve müslüman olmak için kelime-i şehâdet getirilir.

Bu kainat aleminde kıyamet kopana dek;

Allah'ın yeryüzüne gönderdirmiş olduğu;

Son peygamber; Hz. Muhammed Mustafa s.a.v'dir.

Son hak ve ilâhi kitap Kur'an'ı Kerim'dir.

Son ve hak din ise İslâm dini'dir.

Buna inanan cennete girer. Şayet buna inanmayan da cehenneme girer.

İnsan, Din ve İman Nedir? Tıklayınız👇https://acikve.net/insan-din-ve-iman/


Bir cevap yazın