İLİM VE İRFAN MERKEZİ: CAMİLER

Din, insanın dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayan ilahi sistemdir. Müslümanların, İslam'a dair tüm bilgileri elde ettikleri ilk mekan, Mescid-i Nebi'dir.

 

Model cami diyebileceğimiz Mescid-i Nebi sadece bir ibadethane değil aynı zamanda bir eğitim -öğretim merkezi olarak işlev görmüştür. Camilerde dini ilimlerin dışında dil, şiir, tıp ve astronomi gibi zamanın ihtiyacı olan diğer ilim dallarında da eğitim yapılmıştır. Camilerde yapılan eğitim, zamanın getirdiği ihtiyaçlarla medreselerin kuruluşuna ön ayak olmuş ve özellikle de Mescid-i Nebevi program, ders veriliş şekliyle IV. asırda ortaya çıkan ve V. asırda yaygınlaşan medreselere model teşkil etmiştir. Bir diğer örnek olarak El-Ezher, bir cami-okul olarak ortaya çıkmış medrese örneğidir.  Camilerin eğitim-öğretime olduğu kadar, güzel sanatların gelişmesine de katkısı olmuştur. Osmanlılarda tezhip, hat meşki, Kur’an talimi ve hıfzı gibi dersler uygulamalı olarak bazı camilerde verilirdi. İstanbul Nuruosmaniye ve Amasya Bayezid camileri bu işlevleriyle öne çıkmıştır.

 

camii cemaat ile ilgili görsel sonucu

 

 

 

 

 

Camiler İslamın ilk döneminden bu yana toplumun ihtiyacına göre şekillenerek günümüze gelmiştir. Günümüzde maalesef camiler eski niteliğinden koparak insanların sadece ibadet etmek için kullandıkları bir alan haline gelmiştir. Hem Diyanet İşleri Başkanlığı hem de STK'lar bu döngüyü tersine çevirmeye çalışsa da bu konuda katedecek çok yolumuz var gibi...

http://www.instagram.com/acikvnet

http://www.twitter.com/acikve_net

 

 

Bir cevap yazın