İkiz Gebelik Ve Doğum Şekli

Çoğul gebelik aynı adet döngüsü içerisinde birden fazla yumurta hücresinin ayrı ayrı döllenip gelişmeye başlamasıyla veya tek bir yumurta hücresinin döllenme sonrasında iki veya daha fazla eşit hücreye bölünmesi ve bölünen hücrelerden her birinin ayrı ayrı embriyolar halinde gelişmeye devam etmesiyle ortaya çıkar.

GÖRÜLME SIKLIĞI NEDİR?

Tüm ikiz gebeliklerin üçte ikisi çift yumurta ikizi şeklinde, üçte biri ise tek yumurta ikizi şeklinde ortaya çıkar. Çift yumurta ikizliği anne adayının doğum sayısı arttıkça ve/veya yaşı ilerledikçe daha sık görülür. Gebe kalmama nedeniyle yapılan tedavilerde, yumurtlamayı sağlayıcı ilaçların kullanılması bu tedavilerde genellikle birden fazla yumurta hücresi oluşması nedeniyle çift yumurta ikizliği oranını artırır. Tüp bebek ve mikroenjeksiyon yöntemiyle oluşturulan gebeliklerde rahim içine transfer edilen embriyo sayısı çoğunlukla birden fazla ve genellikle ikiden fazla olduğundan bu gebeliklerde de çift yumurta ikizliği oranı yüksektir. Kendisi çift yumurta ikizi eşi olan bir anne adayının gebeliğinde de çift yumurta ikizi görülme olasılığı yaklaşık iki kat daha fazladır. '' İri yapılı '' anne adaylarında çift yumurta ikizi görülme olasılığı orta yapılı ve ufak yapılı anne adaylarına göre daha yüksektir. Tüm bilgilere karşın, tek yumurta ikizliği dünyanın hemen her bölgesinde sabittir ve yaklaşık 1/250 oranında görülmektedir. Son bilimsel veriler yumurtlamayı sağlayıcı ilaçlarla oluşturulan gebeliklerde çift yumurta ikizliği yanında tek yumurta ikizliğinin de nispeten daha sık görüldüğünü göstermektedir.

GENETİK YAPILARI 

Çift yumurta ikizleri, ayrı yumurta hücrelerinin birleşmesi sonucunda oluşur. Dölleyen sperm hücresinin cinsiyet kromozomu özelliğine göre bu kardeşler aynı cinsiyette olabilecekleri gibi, farklı cinsiyetten de olabilirler. Yine ayrı ayrı hücrelerin birleşerek genetik materyallerin harmanlanması sonucu çift yumurta ikizi kardeşlerin genetik özellikleri de birbirinden farklı olabilir. Kan grupları, göz rengi, saç rengi ve kalıtımla geçen diğer tüm özellikler bu kardeşlerde birbirinden farklı olabilir. Tek yumurta ikizleri ise bir yumurta hücresi ve bir spermin birleşmesi sonrasında oluşan hücrenin bölünerek ayrı ayrı embriyolara dönüşmesi neticesinde oluştuklarından bu kardeşlerin genetik yapıları aynıdır. Kan grubu, cinsiyet, göz rengi gibi çevresel faktörlerden etkilenmeyen kalıtsal özellikleri aynı olan bu kardeşler, rahim için dönemde gelişimleri farklı olabileceğinden doğumda birbirlerine çok benzemeyebilirler. Hatta yaşları ilerledikçe beslenme ve diğer çevresel etkenlerin özellikleriyle benzerlikleri daha da belirgin bir şekilde ortadan kalkabilir.

ÇOĞUL GEBELİKLERDE DOĞUM

Çoğul gebeliği olan anne adaylarının erken doğum olasılığına karşı her zaman hazırlıklı olmaları, doğum yapacakları hastaneyi seçerken prematüre bakım hizmeti olan bir hastaneyi seçmeleri son derece önemlidir. Doğum eylemi başladığında muhtemel bir sıkıntı gelişime karşı, bebeklerin her birinin kalp atışlarının ayrı ayrı tüm doğum eylemi boyunca sıkı bir takipte tutulmaları önemlidir. Teknik nedenlerle bebeklerden birinin kalp atışlarının dinlenemediği durumlarda direkt sezaryen ile doğum uygun bir seçenek olabilir.

DOĞUM ŞEKLİNE NASIL KARAR VERİLİR?

İkiz gebeliklerde direkt olarak sezaryen ile doğum öneren doktorlar olabileceği gibi, bazı koşullar yerine geldiğinde doğumun normal vajinal yoldan sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleşebileceğine inanan doktorlar da vardır. Bu iki yaklaşımdan hangisinin doğru olduğu konusunda yapılan bilimsel çalışmalar sürekli olarak birbiriyle çelişmektedir. Ancak üç veya daha fazla sayıda bebeğin olduğu çoğul gebelikler için çoğunlukla sezaryen ile doğum tercih edilir ve bu uygun bir yaklaşımdır. İkiz gebelikte normal vajinal doğum imkanı olup olmadığını belirleyen en temel etken, pelvis yapısında bir darlık olmaması şartıyla, bebeklerin rahim içinde ki duruş şekilleridir.

İkiz bebekler aşağıdaki şekillerde duruyor olabilirler ve bu  duruş özellikleri ultrasonografiyle belirlenebilir :

*  Hem ilk bebek (önde gelen) hem de ikincisi baş gelişi

* İlk bebek yatay baş, ikinci bebek makat veya yatay,

* İki bebek birden makat ya da yatay

İkizlerde en sık görülen duruş şekli her iki bebeğin de başla gelmesidir ve bu durumlarda vajinal doğum mümkündür. İlk bebeğin baş, diğerinin makat ya da yatay durduğu durumlarda direkt sezaryen ile doğum gündeme gelebileceği gibi ilk bebek doğduktan sonra doktorun vajinadan rahim içine ulaşarak bebeği ayaklarından tutup doğurtması veya ilk bebek doğduktan sonra karından yapılan müdahaleyle içerideki bebeğin baş gelişine döndürülerek doğurtulması söz konusu olabilir. Bu olasılıklar dışında, özellikle de ilk doğumun acil olarak gerçekleştiği, yeterli koşulların olmadığı ve daha da önemlisi içerideki bebeğin düşük kilolu olması: nedeniyle makat ile doğumun zararlı olabileceği durumlarda ilk bebeğin vajinal doğumunu takiben ikinci bebek sezaryen ile doğmak durumunda kalabilir. İlk bebeğin makatla geldiği durumlarda poposunun, doğmakta olan bebeğin başının doğum kanalına girerken burayı tıkamaması neticesinde oluşması muhtemel '' baş takılmasını '' önlemek için direkt sezaryenle doğum uygundur.

 

Www.acikve.net
Www.instagram.com/acikvnet
Www.twitter.com/acikve_net
Www.facebokk.com/acikvenet


Bir cevap yazın