İkindi Namazı Önemi, İkindi Namazı Nasıl Kılınır?

Müminin Miracı Namaz

Namaz Hakkındaki Ayetler;

"Şüphe yok ki ben Allah'ım! Benden başka bir ilah yoktur. O halde bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl"
Tâhâ-20/14

"Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın."

Bakara-2/238

"Namaz, müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır."
Nisâ-4/103

İkindi Namazı İle İlgili Hadisler;

Resûlullah (sav) şöyle:

"İkindi namazını kaçıran kimse, sanki ailesini ve malını yitirmiş gibidir."

...buyurarak, ashâbını bu telaş ve koşturmacada ikindi namazını kaçırmamaları için uyarmıştır.

"Her kim ikindi namazını (kasten) terk ederse ameli ziyan olur."

İkindi Namazı Önemi

"Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın."

Bakara-2/238

Âyette söz edilen 'orta namaz' ile hangi namazdan bahsedildiğine ilişkin farklı görüşler öne sürülmüştür. Öğle namazının, zevalden hemen sonra yani takriben gün ortasında kılınmasından dolayı âyette kastedilen öğle namazı olduğu yönünde görüş belirten âlimler vardır fakat, "Orta namaz, ikindi namazıdır." (Tirmizî, Salât, 19) (İbn Hanbel, V) hadis-i şerifi, konuyu açık ve net bir hale getirmektedir.

Benzer şekilde, Hz. Peygamber'in amcasının oğlu olan âlim sahâbî Abdullah b. Abbâs'ın (ra) anlattığına göre, Allah Resûlü Hendek Savaşı günü savaşın şiddetinden dolayı ikindi namazını kılamadığında, şöyle beddua etmişti:
"Allah'ım! Orta namazı kılmamızı engelleyenlerin evlerini ateşle doldur, kabirlerini ateşle doldur."

Peygamber Efendimiz (sav), Sabah namazı kılındıktan sonra güneş doğup yükselinceye kadar, güneş tam tepede iken ve ikindi namazı kılındıktan sonra da güneş batıncaya kadar başka bir namaz kılmayı yasaklamıştır ki, bu yasağın sebebi o vakitlerde bâtıl dinlere mensup bazı kimselerin, putperestlerin güneşe secde etmeleridir. Gün sona yaklaşıp güneş batınca yeni bir namazın vakti de girmiş olur.

İkindi Namazı Nasıl Kılınır

İkindi namazının sünneti nasıl kılınır?

İkindi namazının dört rekât olan sünnetinin her iki rekâtı, müstakil ( iki rekâtlı) namaz gibidir. Onun için bu dört rekâtın her iki rekâtı ( şef'î) tamamen sabah namazının iki rekât sünneti gibi kılınır.

İkindi Namazı Sünneti

Şöyle ki; Önce o günkü ikindi namazının sünnetini kılmaya niyet edilir. Bu namazın ilk iki rekâtı bildirildiği gibi kılınınca oturulur. Bu oturuş, son oturuş demektir. Bunda " Tahiyyat ve salâvatlar" okunur. Yalnız "Rabbena duaları" okunmaz. Sonra "Allahu Ekber" diyerek üçüncü rekâta kalkılır. Sübhâneke ve Eûzu Besmele'den sonra Fâtiha ile bir mikdar Kur'an ayeti okunarak rükûa ve secdelere varılır. Ondan sonra tekbir ile dördüncü rekâta kalkılarak yalnız Besmele ile Fâtiha ve bir mikdar Kur'an okunur. Sonra yine rükû ve secdelere varılır. Ondan sonra oturulur. Bu son oturuş olduğu için bunda Tahiyyat ile Salâvatlar ve Rabbena duaları okunur ve önce sağ omza, sonra sol omza selâm verilir.

İkindi Namazı Farzı

İkindi namazının farzı nasıl kılınır?

Bu tamamen öğle namazının farzı gibi kılınır. Yalnız niyet değişir. O günkü ikindinin farz namazını kılmaya kıblem kabeye diyerek niyet edilir. Tek başına namaz kılan kimse, ikindi namazının sünnetini de, farzını da öğle namazı gibi gizli okuyarak kılar.

Soru: İkindi namazı kaç rekattır?

Cevap: İkindi namazı 8 rekatlık bir namazdır. 4 rekât sünnet ve 4 rekât farz şeklinde kılınır.

Soru: İkindi namazı önce farzmı sünnetmi kılınır?

Cevap: İkindi namazı ilk 4 rekatlık sünneti kılınır. Sonra da ikindi namazının 4 rekatlık farzı kılınır.

İkindi Namazı Kılınışı Tablo

İkindi Namazı 4 Rekat Sünneti

1. Rekât

Niyet
Allahuekber
Sübhâneke
Eûzü Besmele
Fâtiha
Bir sûre veya birkaç ayet
Tekbir - Allahuekber (diyerek rükûya varılır)
Sübhâne Rabbiye'l-azîm ( 3 defa söylenir)
Semiallahü limen hamideh
(Rükûdan doğrulurken söylenir)
Rabbenâ leke'l hamd
(Rûküdan doğrulduktan sonra)
Tekbir -Allahuekber ( Secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiye'l-a'lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir -Allahuekber ( secdeden doğrulurken)
Tekbir -Allahuekber ( secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiye'l-a'lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir -Allahuekber ( Secdeden kalkarken)

2. Rekât

Besmele
Fâtiha
Bir sûre veya birkaç ayet
Tekbir - Allahuekber diyerek rükûya varılır.
Sübhâne Rabbiye'l-azîm 3 defa söylenir.
Semiallahü limen hamideh
(Rükûdan doğrulurken söylenir)
Rabbenâ leke'l hamd
(Rûküdan doğrulduktan sonra)
Tekbir -Allahuekber ( Secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiye'l-a'lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir -Allahuekber ( secdeden doğrulurken)
Tekbir -Allahuekber ( secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiye'l-a'lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir -Allahuekber Secdeden doğrulurken
Ettehiyyâtü Duası
Tekbir

3. Rekat

Tekbir - Allahuekber
Sübhâneke
Eûzu-Besmele
Fâtiha
Bir sûre veya birkaç ayet
Tekbir - Allahuekber diyerek rükûya varılır.
Sübhâne Rabbiye'l-azîm 3 defa söylenir.
Semiallahü limen hamideh
(Rükûdan doğrulurken söylenir)
Rabbenâ leke'l hamd
(Rûküdan doğrulduktan sonra)
Tekbir -Allahuekber ( Secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiye'l-a'lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir -Allahuekber ( secdeden doğrulurken)
Tekbir -Allahuekber ( secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiye'l-a'lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir -Allahuekber Secdeden doğrulurken

4. Rekat

Besmele
Fâtiha
Bir sûre veya birkaç ayet
Tekbir - Allahuekber diyerek rükûya varılır.
Sübhâne Rabbiye'l-azîm 3 defa söylenir.
Semiallahü limen hamideh
(Rükûdan doğrulurken söylenir)
Rabbenâ leke'l hamd
(Rûküdan doğrulduktan sonra)
Tekbir -Allahuekber ( Secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiye'l-a'lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir -Allahuekber secdeden doğrulur ve son oturuşda;
Ettehiyyâtü Duası
Salli-Bârik Duası
Rabbenâ Duaları
Selâm

İkindi Namazı 4 Rekat Farz

1. Rekât

Niyet
Allahuekber
Sübhâneke
Eûzü Besmele
Fâtiha
Bir sûre veya birkaç ayet
Tekbir – Allahuekber (diyerek rükûya varılır)
Sübhâne Rabbiyel-azîm ( 3 defa söylenir)
Semiallahü limen hamideh
(Rükûdan doğrulurken söylenir)
Rabbenâ lekel hamd
(Rûküdan doğrulduktan sonra)
Tekbir -Allahuekber ( Secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiyel-a’lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir -Allahuekber ( secdeden doğrulurken)
Tekbir -Allahuekber ( secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiyel-a’lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir -Allahuekber ( Secdeden kalkarken)

2. Rekât

Besmele
Fâtiha
Bir sûre veya birkaç ayet
Tekbir – Allahuekber diyerek rükûya varılır.
Sübhâne Rabbiyel-azîm 3 defa söylenir.
Semiallahü limen hamideh
(Rükûdan doğrulurken söylenir)
Rabbenâ lekel hamd
(Rûküdan doğrulduktan sonra)
Tekbir -Allahuekber ( Secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiyel-a’lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir -Allahuekber ( secdeden doğrulurken)
Tekbir -Allahuekber ( secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiyel-a’lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir -Allahuekber (Secdeden doğrulurken)
Ettehiyyâtü Duası
Tekbir-Allahuekber

3. Rekât

Besmele
Fâtiha
Tekbir – Allahuekber (diyerek rükûya varılır)
Sübhâne Rabbiyel-azîm ( 3 defa söylenir)
Semiallahü limen hamideh
(Rükûdan doğrulurken söylenir)
Rabbenâ lekel hamd
(Rûküdan doğrulduktan sonra)
Tekbir -Allahuekber ( Secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiyel-a’lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir -Allahuekber ( secdeden doğrulurken)
Tekbir -Allahuekber ( secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiyel-a’lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir -Allahuekber ( Secdeden kalkarken)

4. Rekât

Besmele
Fâtiha
Bir sûre veya birkaç ayet
Tekbir – Allahuekber diyerek rükûya varılır.
Sübhâne Rabbiyel-azîm 3 defa söylenir.
Semiallahü limen hamideh
(Rükûdan doğrulurken söylenir)
Rabbenâ lekel hamd
(Rûküdan doğrulduktan sonra)
Tekbir -Allahuekber ( Secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiyel-a’lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir -Allahuekber ( secdeden doğrulurken)
Tekbir -Allahuekber ( secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiyel-alâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir -Allahuekber (Secdeden doğrulur)
Ettehiyyâtü Duası
Salli-Bârik Duası
Rabbenâ Duaları
Selâm

Namazların Cem'i

İkindi namazı cem etme nasıl olur?

Öğle namazı ile ikindi namazının, akşam namazı ile yatsı namazının birlikte kılınmasına cem adı verilir.

Cem-i takdim nedir? İkindi namazı öne alınarak öğle namazı ile birleştirilerek kılınmasına cem-i takdim denilir.

Cem-i tehir nedir? Akşam namazını yatsı namazı vaktine erteleyip kılmaya da cem-i tehir denilir.

Öğle namazı ikindi namazı cem edildiğinde öğlenin son sünneti kılınmaz. Akşam namazı ile yatsı namazı cemedildiğinde de aynı şekilde akşam namazının sünneti ve yatsı namazının ilk sünneti kılınmaz. Farz olan ara verilmeden peş peşe kılınır.

Hanefi mezhebine göre hac esnasında Arafat vakfesinde öğle namazı vaktinde, öğle ve ikindi namazları cemedilir. Ayrıca Müzdelife vakfesinde yatsı namazı vaktinde, akşam ve yatsı namazları cemedilir. Bunun dışında namazlarda cem' yapılmaz.

Şafi mezhebine göre ise Arafat ve Müzdelife vakfeleri dışında şu durumlarda da cem' câizdir:

• Seferi olmak

• Şiddetli yağmur, kar, dolu v.b sebebiyle camiye gitmekte aşırı zorluk bulunması  (sadece namazın cemaetle kılınması durumunda yalnız kılmak yerine cemaatle kılmayı tercih etmek sebebiyle cemedilebilir).

Şâfîî göre bu durumlarda öğle ve ikindi namazları ister öğle, ister ikindi vaktinde cemedilebilir. Yine aynı şekilde akşam ve yatsı namazları da ister akşam, ister yatsı vaktinde cemedilebilir.

İkindi Namazı Tesbihatı

İkindi Namazı Zikirleri

Namaz kılan kişi selâmdan sonra oturur,

“Allahümme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm tebârekte yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm.

(Allah’ım! Selâmete eriştiren sensin, selâm/selâmet senden gelir, sen ne kadar yücesin ey celâl ve ikrâm sahibi!)” Söyler.

Daha sonra otuz üçer defa:
“Sübhânallah (Allah her türlü eksikten uzaktır)”
“El-Hamdülillâh ( Hamd Allah’a mahsustur.)”
Allahuekber ( Allah en büyüktür)

Denilir. Bu tesbihlerin ardından ise;

“Lâ ilâhe illâllâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.”

Bu tesbihler sonrası eller semaya yönelir ve yüce Allah’a yürekten dile gelen dualar yalvararak yakararak ona arz ve münacaat edilerek söylenir ve istenilir.

Peygamber Efendimiz (sav) her namazın arkasından bu tesbihleri okumanın, deniz köpükleri kadar çok olsa da, kişinin günahlarının silinmesine vesile olacağını müjdelemektedir. (Müslim, Mesâcid, 146.)

Otuz üç defa tesbihler yapıldıktan sonra Peygamber Efendimiz tarafından Âyetü’l Kürsî olarak adlandırılan Bakara sûresinin 255. âyeti okunur.

Peygamber (sav) Efendimiz buyurmuştur ki,

"Kim, ikindi namazından sonra Nebe (Amme) Sûresini okursa, dünyada iken ahiretteki yerini görmeden ölmez ve kıyâmet tehlikelerinden korunur."

Resûlullah (sav) Efendimiz buyurdu ki;

"Vallahi ben günde yetmiş defadan fazla Allah'dan beni bağışlanmasını diler, tövbe ederim." (Buhârî, Daavât)

"Benim de kalbime gaflet çöküyor. Ben de Allah'a günde yüz defa istiğfâr ediyorum." (Müslim, Zikir 41)

Kaynak : Hadislerle İslam - Büyük İslam İlmihali - DİB Yayınları

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 


Bir cevap yazın