İbni Sina'nın söz ettiği 6 tür eğitim öğretim yöntemi

Zihnî öğretim: Öğretmen, genel bir konuyu nedenleriyle örnekler vererek açık bir şekilde anlatır.

Sınaî öğretim: Öğretmen, araç gereç kullanmasını öğretir.

Telkinî öğretim: Öğretmen, tekrar ettirerek şiirler ve otların adlarını vs. öğretir.

Tedibî öğretim: Öğretmenin, öğüt ve nasihat yoluyla gerçekleştirdiği öğretimdir.

Taklidî öğretim: Öğretmenin, söylediklerinin aynen ve hemen benimsenmesidir.

Tenbihî öğretim: Öğretmenin, öğrenciye çevresinde karşılaştığı olayları, bunların nedenlerini ve etkilerini öğretmesidir.


1 Yorum

Bir cevap yazın