İbadetlerde Devamlılık

İbadetlerde Devamlılık

İbadetlerde Devamlılık Nasıl Olmalıdır?

Rabbimiz, Kur'an'da imandan söz ederken devamlı olarak ameli, yani güzel, iyi ve yararlı davranışları zikredip kendisine ibadet edilmesini istemektedir.

İbadetlerde Devamlılık İle İlgili Ayetler

Bakara Sûresi 25, 82 ve 277 ayetlerde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor:

Eûzubillahimineşşeytanirracîm

Bismillâhirrahmânirrahîm

"İman eden ve iyi işler yapanlara, kendileri için zemininden ırmaklar akan cennetler bulunduğu müjdesini biri rızık olarak her sunulduğunda, "Bu daha önce de bize rızık olarak verilendir" derler. O kendilerine, benzer şekilde verilmiştir. Ayrıca orada kendileri için tertemiz eşler de vardır ve orada onlar sonsuza kadar kalıcıdırlar."
Bakara-25

"İman edip hayırlı işler yapanlara gelince, onlar da cennetliktirler; onlar orada ebedi kalacaklardır."
Bakara-82

"Şüphe yok ki iman edenler, güzel şeyler yapanlar, namaz kılanlar ve zekât verenlerin rableri katında ecirleri vardır; onlara korku vardır ne de üzüleceklerdir."
Bakara-277

İbadetlerde Devamlılık İle İlgili Hadisler

Hz. Peygamber Efendimiz Sallahu Aleyhi ve Selleme de,

"Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et"
Hicr-99

Buyuran yüce Allah Celle Celâlühü, böylece inananlara ibadetlerini ömür boyu, sürekli olarak yapmaları gerektiğini vurgulamaktadır. Bu ayet ayrıca mümindeki kul olma bilincinin daima diri tutulması ve hayatın her alanını kapsaması gerektiğine işaret eder. Ancak dinimiz namaz ve oruç gibi muayyen ve düzenli ibadetlerde farzlar hariç olmak üzere aşırıya kaçmadan dengeli olmamızı ister. Hz. Peygamber de kişinin kendisini tamamen nafile ibadetlere vererek farzları yapmaya güç yetiremeyecek hâle gelmesine ve diğer sorumluluk alanlarını ihmal etmesine müsaade etmemiştir. Kendi ibadetlerini Allah Resûlü'nün ibadet alışkanlığı ile kıyaslayarak bütün gecesinu ibadetle geçirenlerin tavırlarını onaylamamış, ibadetin az da olsa devamlı olmasını tavsiye etmiştir.
(Nesâî, Kıyâmü'l-leyl ve tatavvuu'n-nehâr, 17)

Bu çerçevede Sevgili Peygamberimiz de,

"Güç yetirebileceğiniz amelleri yapmaya gayret ediniz. Allah usanmaz da siz usanırsınız. Allah katında amellerin en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır" buyurmuş, başladığı bir ibadeti devamlı yapmıştır.
(Ebû Dâvûd, Tatavvu, 27)

Selâm ve Dua ile Kalın...

 


Bir cevap yazın