Hz. Zülkifl Peygamberin Hayatı

Zülkifl Peygamber

Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamberden birisi de Zülkifl Aleyhisselam'dır.

Kur'an'da yalnızca iki yerde adı, İsmâil ve İdrîs ile birlikte zikredilir. Sabredenlerden ve salihlerdendir. Allah'ın rahmetine mazhar olmuştur.

İsmail ve el'Yesa ile birlikte Allah adına iyilik yapanlardan olduğu tefsirlerde geçmektedir.

Kur'an-ı Kerim tefsir yorumu yapan âlimler Zülkifl'e ilgili farklı bilgiler vermişlerdir. Hz. Zülkifl aleyhisselam İsrailoğullarına peygamber olarak görevlendirilmiştir.

Elyesa peygamber hilafetini Zülkifl a.s'a bıraktıktan sonra hakkın rahmetine kavuşmuştur. Zülkifl a.s'ın, Elyesa hazretlerine halife olduktan sonra peygamberliğe kavuştuğu rivayet edilir.

Zülkifl Peygamber kavmini tevhid dinine çağırmıştır. Kendilerine birçok etkili olan sözler ve öğütler vermiştir.

"İsmâil'i, İdrîs'i ve Zülkifl'i de yâdet. Hepsi de sabreden kimselerdendi."
Enbiyâ-85

"İsmâl'i, Elyesa'ı ve Zülkifl'i de an. Hepsi de iyilerindendir."
Sâd-48

Enbiyâ 85. Ayet Meal - Tefsiri

Sâd suresinin 48. âyetinde adı anılan Zülkifl'i'in sabredenlerden, Allah'ın rahmetine mazhar olanlardan ve Allah adına iyilik yapanlardan olduğu bildirilmektedir. Bununla birlikte Zülkifl'i gerek şahsiyeti, gerekse hayatı ile ilgili farklı rivayetler vardır. Onun 'Elyesa' Zekeriyyâ, İlyâs peygamber olduğu söylendiği gibi, Eyyûb peygamberin oğlu Bişr olduğuna ve doksan beş yaşınlarında Suriye'de vefat ettiğine dair rivayetler vardır. Peygamber Elyesa'ın halefi olduğu da söylenmiştir. Zülkifl'in peygamber mi yoksa Allah katında yüksek mertebeye ermiş fakat peygamberlik görevi olmayan sâlih bir kul mu olduğu da ihtilâflıdır. İslâm bilgilerinin bir kısmı onun sâlih bir kul olduğunu söylerken birçoğu da peygamber olduğunu belirtmiştir. Kur'an onun peygamberliği konusunda bir şey söylememiş, ancak sâlihlerden olduğunu ifade buyurmuştur.

Râzi'nin bu konudaki görüşü ise şöyledir:

Zülkifl'in yaptığı iyi işlere iki kat sevap verdiği için ona bu isim verilmiştir. Onun döneminde peygamberler vardı, Zülkifl peygamber olmasaydı onlardan üstün olamazdı. Diğer taraftan İsmâil ve İdrîs gibi peygamberlerle bir arada zikredilmektedir. Ayrıca sûre peygamberler (Enbiyâ) sûresi adını taşıdığından burada geçenlerin peygamber olması gerekir. ( XXII, 211.)

Bazı araştırmacılara göre de Zülkifl ismiyle Buda'ya işaret edilmektedir. İslâmî kaynaklarda Zülkifl'in yetmiş beş yaşında Şam'da vefat ettiği bildirilmiştir.

Kaynak : Diyanet İşleri Meal-Tefsir

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...
1 Yorum

Bir cevap yazın