Hz. Peygamberin Yatağa Yattığı Zaman Okuduğu Dua

Bir Hadis Duası

Hz. Peygamber Yatağa Yattığı Zaman Şöyle Dua Ederdi:

"Allah'ım! Ey göklerin, yerin ve büyük arşın Rabbi! Ey bizim ve herşeyin Rabbi! Ey taneyi, çekirdeği yarıp (meyve vermesini sağlayan)! Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı indiren! Alnından tuttuğun (hareket kabiliyetini senden alan) herşeyin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım! Evvel sensin, senden evvel hiçbir şey yoktur. Âhir sensin, senden sonra hiçbir şey yoktur. Zâhir sensin senin üstünde hiçbir şey yoktur. Bâtın da sensin senden gayrı hiçbir şey yoktur. Bizim adımıza borcu öde! Bizi fakirlikten (kurtarıp) zengin kıl!"

Bir rivayete göre kızı Fatıma kendisinden bir hizmetçi isteğinde bulunduğunda böyle dua etmesini öğretmiştir.

(Bk. Müslim, Zikir ve dua 63; Tirmizî, Deavat 68).

Ebu Ubeydullah el-Cezûlî, Delâilü'l-hayrât adlı eserinde Hz. Peygamber'den şunu nakleder;

"Kimi ihtiyacı sıkışırsa benim üzerime çokça salavât getirsin. Çünkü o, gamı kederi, sıkıntıyı giderir, rızkı çoğaltır, ihtiyaçları görür."

Salat ve Selam Yüce Resûle Olsun...

Allahümme Salli Alâ Muhammed...

Selam ve Dua ile Kalın...

 


Bir cevap yazın