Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri

Hadislerde Geçen Dualar

Yüce Allah Azze ve Celle Araf Sûresi 180. Âyetinde şöyle buyuruyor:

Eûzubillahimineşşeytanirracîm

Bismillahirrahmanirrahim

"En güzel isimler Allah’ındır. Onun için siz Allah’a onlarla dua edin. Onun isimlerinde sapıklık eden inkârcıları terkedin. Onlar yakında yaptıklarının cezasını çekecekler."
Araf Sûresi 180. Ayet

Ebû Hüreyre’nin rivayet ettiğine göre,

Rasulullah s.a.v şöyle buyurmuştur:

"Yüce Allah buyuruyor ki: Kulum beni nasıl düşünüyorsa ben öyleyim. O beni anarken ben onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa, ben de onu kendim anarım. O beni bir topluluk içinde anarsa, ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. O bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak giderim."

(M6805 Müslim, Zikir, 2)

Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri

Peygamberin Dilinden Dualar

"Rabbim! Beni bağışla, tevbemi kabul et. Şüphesiz tevbeleri bol bol kabul eden Sen'sin, bağışlayan Sen!"
İbn Mâce 2/321; Tirmizi 3/153

"Allah'ım! Şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, bende mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla."
Hakim 1/510

"Allah'ım! Beni bağışla, bana hidayet et, bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım."
Nesai 3/209; İbn Mace 1/431

"Allah'ım! Şüphesiz ki Sen affedensin, Kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet."
Tirmizi 3/170

"Ey Rabbim! Senden rahmetini gerektiren amelleri, mağfiretini kesinleştiren işleri, her türlü günahttan kurtulup selamete ermeyi, her sevaptan pay almayı, cenneti kazanmayı ve ateşten kurtulmayı isterim."
Hakim 1/525

"Allah'ım! Bize dünyada da ahirette de iyilik ver; bizi cehennem azabından muhafaza buyur."
Buhârî 7/163; Müslim 4/2070

"Allah'ım senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırli dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim."

"Allah'ım! Huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerindem beni uzak tut."
Zehebi 1/532

"Allah'ım! Bizi iman zinetiyle süsle. Bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır."
Nesai 3/54,55; Ahmed bin Hanbel 4/364

"Ey Vahid, Ehad ve Samed olan!

Doğurmayan ve doğurulmayan!

Hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım!

Senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki, Gafur ve Rahim olan Sensin, Sen."
Nesai 3/52

"Allah'ım! Senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim."
İbn Mace 1/298

"Allah'ım! Bana öğrettiklerinle beni faydalandır, bana fayda verecek olanı bana öğret, benim ilmimi artır."
İbn Mace 1/92

"Allah'ım! İşlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden Sana sığınırım."
Müslim 4/2085

"Allah'ım! Nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı Sensin. Nefsin velisi ve mevlası Sensin."
Müslim 4/2088

"Allah'ım! Senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim."
Müslim 4/2087

"Allah'ım! Kusurlarımı gizle ve korkularımı emniyete çevir."

"Allah'ım! Senden senin sevgini ve beni sana yakın kılacak herkesi sevmeyi bana nasip etmeni niyaz ediyorum."
Tirmizi, "Daavât", 73

"Allah'ım! Beni güzellikler işleyip müjdesine nâil olanlardan, kötülük işlediklerinde de bağışlanma dileyenlerden eyle!"
İbn Mâce, "Edeb", 57

"Senden rahmetinle kalbime hidayet etmeni, işlerimi toparlamanı, dağınıklıklarımı derlemeni, benden uzak olup ulaşamadığımı ıslah etmeni, yanımda olanı yükseltmeni, amelimi temizleyip hatalarımı düzeltmeni, bana doğruyu ilham etmeni, sevdiğim şeylerin hayırlısını bana vermeni ve bütün kötülüklerden, hata ve isyanlardan beni korumanı isterim."

"Allah’ım! Kalbimde bir nur, dilimde bir nur kıl. Kulağımda bir nur kıl. Gözümde bir nur kıl. Arkamda bir nur, önümde bir nur kıl. Üstümde bir nur, altımda bir nur kıl. Sana kavuşma gününde benim için bir nur kıl. Bana büyük bir nur ihsan eyle."

"Ey insanların ve diğer tüm varlıkların Rabbi olan Allah'ım!

Ey bütün alemlerin hayatına program çizen Allah'ım!

Tüm eksik ve noksan tanıtmalardan uzaksın, Sübhan'sın.

Bütün peygamberlere salat ve selam, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun."

Amin...

Selâm ve Dua ile Kalın...

 

1 Yorum

  1. Bu duaları ezberleyip bol bol okumak gerek. Dua müminlerin silahıdır. İnsan dua etmekten hiç vazgeçmemelidir. Huzur veren bir yazı, teşekkürler.

Bir cevap yazın