Peygamberimizin Vasiyeti

Peygamber Efendimizin Vasiyeti Peygamber Efendimiz Sallahu Aleyhi ve Sellem... Allah Resûlü (s.a.v), abartılı bir hayat yerine, mütevazı bir yaşantı tercih etmiş, mal mülk edinip…

Hz. Peygamberin Yatağa Yattığı Zaman Okuduğu Dua

Bir Hadis Duası Hz. Peygamber Yatağa Yattığı Zaman Şöyle Dua Ederdi: "Allah'ım! Ey göklerin, yerin ve büyük arşın Rabbi! Ey bizim ve herşeyin Rabbi!…

Süleyman Çelebi Mevlid-i Şerif Peygamberin Doğuşu

Süleyman Çelebi Mevlid-i Şerif Peygamberin Doğuşu Şefiul'usâti fî yevmi'l-arasât, Hazret-i Ahmed ü Mahmud ü Muhammed Mustafâ râ Salavât Amine hâtun Muhammed ânesi Ol sadefden…

Mevlid Kandili ve Mevlid Kandilinin Önemi, 2019 Yılı Mevlid Kandili Ne Zamandır?

Mevlid  Mevlid doğum demektir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) dünyaya gözlerini açtığı o kutlu gündür. Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in Doğumu ve Ailesi "Hz. Muhammed (Sallahu Aleyhi ve…

Tıp ve Sağlık

Tıp ve Sağlık Tarih boyunca insanla birlikte hastalık da bulunmuş ve bununla mücadele için tıp ilmi gelişmiştir. Cahiliye döneminde Hicaz'da Hâris b. Kelede gibi…

Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya Salât

Salât Peygamberimiz için yapılan duaya Salât denir. İnnallâhe ve melaiketuhu yusall⬅ne alennebiyy. Türkçesi: Şüphesiz ki, Allah'u Teâla ve cümle melekleri O peygambere çok dua…

Hz. Muhammed (SAV)'in Tasviri

Peygamber Efendimiz (sav)'in Tasviri Hz. Peygamber'in resmini çizmek İslâm toplumlarında hiçbir zaman tasvip edilmemiştir. Bunun yerine hadis ve siyer kaynaklarındaki Resûlullah'ı tavsif ve tasvir…

Hicri Yılbaşı, Muharrem Ayı Ne Zaman Başlıyor? Medine'ye Hicret

Medine'ye Hicret ve Hicri Yılbaşı Hicret, "kişinin herhangi bir şeyden bedenen, lisânen veya kalben ayrılıp uzaklaşması" demektir. Terim olarak Hz. Peygamber'in ve Mekkeli Müslümanların…

Zilhicce Ayının Önemi ve Fazileti, Zilhicce Ayının İbadetleri

Zilhicce'nin İlk On Günü Sözlükte, "hac ayı" anlamına gelen Zilhicce, kameri ayların son ayıdır. Müfessirlerin çoğunluğu Fecr sûresinin 2. âyetinde üzerine yemin edilen on…

Veda Hutbesi

Veda Hutbesi Veda Haccında Peygamber Efendimiz (s.a.v) Zilhicce ayını 9. günü Cuma günü öğleden sonra devesi Kasva'nın üzerinde, Arafat vâdisinin ortasına geldi. Urane vadisinde…