Anne baba hakkı ve onlara iyi davranmakla ilgili 10 hadis

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) bizleri anne baba hakkı ile ilgili çok kez uyarmıştır. Anne babaya iyilik etmenin önemini bizlere anlatmıştır. Anne baba hakkı…

Hz. Muhammed (s.a.v)'in İbadetleri: Namaz Kılması

Hz. Muhammed (s.a.v)' in İbadetleri Peygamber Efendimizin Namaz Kılması Peygamberimizin Namaz Kılması Bu konuda Mugire b. Şu'be, Hz. Âişe, Ebû Hüreyre, Zeyd b. Hâlid…

Hicri Yılbaşı, Muharrem Ayı Ne Zaman Başlıyor? Medine'ye Hicret

Medine'ye Hicret ve Hicri Yılbaşı Hicret, "kişinin herhangi bir şeyden bedenen, lisânen veya kalben ayrılıp uzaklaşması" demektir. Terim olarak Hz. Peygamber'in ve Mekkeli Müslümanların…

Peygamberimizin Vasiyeti

Peygamber Efendimizin Vasiyeti Peygamber Efendimiz Sallahu Aleyhi ve Sellem... Allah Resûlü (s.a.v), abartılı bir hayat yerine, mütevazı bir yaşantı tercih etmiş, mal mülk edinip…

Hz. Peygamberin Yatağa Yattığı Zaman Okuduğu Dua

Bir Hadis Duası Hz. Peygamber Yatağa Yattığı Zaman Şöyle Dua Ederdi: "Allah'ım! Ey göklerin, yerin ve büyük arşın Rabbi! Ey bizim ve herşeyin Rabbi!…

Süleyman Çelebi Mevlid-i Şerif Peygamberin Doğuşu

Süleyman Çelebi Mevlid-i Şerif Peygamberin Doğuşu Şefiul'usâti fî yevmi'l-arasât, Hazret-i Ahmed ü Mahmud ü Muhammed Mustafâ râ Salavât Amine hâtun Muhammed ânesi Ol sadefden…

Mevlid Kandili ve Mevlid Kandilinin Önemi, 2019 Yılı Mevlid Kandili Ne Zamandır?

Mevlid  Mevlid doğum demektir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) dünyaya gözlerini açtığı o kutlu gündür. Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in Doğumu ve Ailesi "Hz. Muhammed (Sallahu Aleyhi ve…

Tıp ve Sağlık

Tıp ve Sağlık Tarih boyunca insanla birlikte hastalık da bulunmuş ve bununla mücadele için tıp ilmi gelişmiştir. Cahiliye döneminde Hicaz'da Hâris b. Kelede gibi…

Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya Salât

Salât Peygamberimiz için yapılan duaya Salât denir. İnnallâhe ve melaiketuhu yusall⬅ne alennebiyy. Türkçesi: Şüphesiz ki, Allah'u Teâla ve cümle melekleri O peygambere çok dua…

Hz. Muhammed (SAV)'in Tasviri

Peygamber Efendimiz (sav)'in Tasviri Hz. Peygamber'in resmini çizmek İslâm toplumlarında hiçbir zaman tasvip edilmemiştir. Bunun yerine hadis ve siyer kaynaklarındaki Resûlullah'ı tavsif ve tasvir…