Hz Mevlana'nın Mesnevi Şerif'inin İlk 18 Beyti

1 Bişnev in ney çün hikayet mikunet Ez cüdâyîhâ şikayet mikuned

Dinle, bu ney neler hikayet eder, ayrılıklardan nasıl şikayet eder.

2 Kez neyistan ta mend bübrideend
Ez nefirem merd ü zen nalideend

Beni kamışlıktan kestiklerinden beri feryadımdan erkek ve kadın müteessir olmakta ve inlemektedir.

3 Sine hahem şerha şerha ez firde
Ta biguyem şerh-i derd-i iştiyâk

İştiyak derdini şerh edebilmem için, ayrılık acılarıyla şerha şerha olmuş bir kalp isterim.

4 Herkesi ku dur mand es asl ı hiş
Baz cuyed rüzgar ı hiş

Aslından, vatanından uzaklaşmış olan kimse, orada geçirmiş olduğu zamanı tekrar arar.

5 Men behet cem'iyyeti nalan şudem cüft i bedhaidn ü hoşhalan şudem

Ben her cemiyette, her mecliste inledim durdum. Kötü huylu olanlarla da, iyi huylu olanlarla da düşüp kalktım.

6 Herkesi ez zann i hod şüd yar i men Vez derun i men necust esrar i men

Herkes kendi anlayışına göre benim yarim oldu. İçimdeki esrarı araştırmadı.

7 Sır ı men ez nale i men dur nist
Lik çeşm i güşra an nur nist

Benim sırrım feryadımdan uzak değildir. Lakin her gözde onu görecek nur, her kulakta onu isteyecek kudret yoktur.

8 Ten zi can ü can zi ten mestur nist Lik kes ra did-i can destur nist

Beden ruhtan, ruh bedenden gizli değildir. Lakin herkesin ruhu görmesine ruhsat yoktur.

9 Ateşest bang i nay ü nist bad
Her ki in ateş nedared nist bad

Şu neyin sesi ateştir; hava değildir. Her kimde bu ateş yoksa, o kimse yok olsun.

10 Ateş işkest ke'nder ney futad
Cuşiş i işkest ke'nder mey futad

Neydeki ateş ile meydeki kabarış,
hep aşk eseridir.

11 Ney harif i herki ez yari burid
Perdehayeş perdehay i ma dirid

Ney, yarinden ayrılmış olanın arkadaşıdır. Onun makam perdeleri, bizim nurani ve zulmani perdelerimizi vuslata mani olan perdelerimizi yırtmıştır.

12 Hem çü ney zehri vü tiryaki ki did
Hem çü ney dem söz ü müştaki ki did

Ney gibi hem zehir hem panzehir hem demsaz hem müştak bir şeyi kim görmüştür.

13 Ney hadis i rah i pür miküned Kıssahay-i ışk ı mecnun mikuned

Ney, kanlı bir yoldan bahseder, Mecnunane aşkları hikaye eder.

14 Mahrem i in hüş cüz bihüş nist
Mer zabanra müşteri cüz güş nist

Dile kulaktan başka müşteri olmadığı gibi, maneviyatı idrak etmeye de olandan başka mahrem yoktur.

15 Der gam i ma ruzha bigah şüd Rüzha ba süzha hemrah şüd

Gamlı geçen günlerimiz uzadı ve sona ermesi gecikti. O günler, mahkumiyetten ve ayrılıktan hasıl olan ateşlede arkadaş oldu.

16 Rüzha ger reft gü rev bak nist
Tü biman ey anki çün tü pak nist

Günler geçip gittiyse varsın geçsin.
Ey pak ve mübarek olan insan ı kamil, hemen sen varol!

17 Herki cüz mahi zi abeş sir şüd
Heriri biruzist ruzeş dir şüd

Balıktan başkası onun suyuna kandı. Nasipsiz olanın da rızkı gecikti.

18 Der neyabed hal puhte hiç ham
Pes sühan kütâh bâyed vesselâm

Ham ervah olanlar, pişkin ve yetişkin zevatın halinden anlamazlar. O halde sözü kısa kesmek gerektir vesselam.

 

Bir cevap yazın