Hz. İbrahim Peygamber’in Duası

İbrahim Peygamber’in Yaptığı Dua

Eûzubillahimineşşeytanirracim

Bismillahirrahmanirrahim

“Ey Rabbimiz! Ben, çocuklarımdan bazısını namazı dosdoğru kılmaları için senin Beyt-i Muharrem’ inin (Kabe’nin) yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Sen de insanlardan bir kısmını gönüllerini onlara meylettir ve onları mahsulattan rızıklandır. Umulur ki şükrederler.”
İbrahim-37

“Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen bizim gizlediğimiz ve açıkladığımız her şeyi bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz.”
İbrahim-38

“Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelenleri namazı dosdoğru kılanlardan et. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur.”
İbrahim-40

“Ey Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni ve anamı, babamı ve bütün mü’minleri bağışla.”
İbrahim-41

“Ya Rabbi! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat.”
Şu’arâ-83

“Beni, naîm cennetine girenlerden eyle.”
Şu’arâ-85

Hz. İbrahim Peygamber’in Ateşe Atılırken Okuduğu Dua

“Hasbunâllâhu ve ni’mel vekil.”

“Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!”
Âl-i imrân-173

 

Selam ve Dua ile Kalın…

 


"Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken sen bir HİÇ ol. Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl çömleği tutan dışındaki biçim değil içindeki boşluk ise, insanı ayakta tutan da benlik zannı değil, hiçlik bilincidir." Hz. Mevlana

Bir cevap yazın