Hz. İbrahim Peygamber'in Duası

İbrahim Peygamber'in Yaptığı Dua

Eûzubillahimineşşeytanirracim

Bismillahirrahmanirrahim

"Ey Rabbimiz! Ben, çocuklarımdan bazısını namazı dosdoğru kılmaları için senin Beyt-i Muharrem' inin (Kabe'nin) yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Sen de insanlardan bir kısmını gönüllerini onlara meylettir ve onları mahsulattan rızıklandır. Umulur ki şükrederler."
İbrahim-37

"Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen bizim gizlediğimiz ve açıkladığımız her şeyi bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz."
İbrahim-38

"Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelenleri namazı dosdoğru kılanlardan et. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur."
İbrahim-40

"Ey Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni ve anamı, babamı ve bütün mü'minleri bağışla."
İbrahim-41

"Ya Rabbi! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat."
Şu'arâ-83

"Beni, naîm cennetine girenlerden eyle."
Şu'arâ-85

Hz. İbrahim Peygamber'in Ateşe Atılırken Okuduğu Dua

"Hasbunâllâhu ve ni'mel vekil."

"Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!"
Âl-i imrân-173

 

Selam ve Dua ile Kalın...

 


Bir cevap yazın