Hikmet Sahibi Kimselerin Sözleri

Hikmetli Sözler

Bazı hakîm (hikmet sahibi kimse)ler şöyle demişlerdir:

"İnsanlar altı şeyle uğraşırken siz diğer altı şeyle meşgul olun.

1) İnsanlar çok amel-i sâlih yapayım derken, siz (Rabbiniz katında makbul olacak şekilde) güzel amel yapmaya bakın.

2) İnsanlar fazîletli (çok sevap kazandıracak) ameller ararken, siz (en mühim olan) farzları tamamlamakla uğraşın.

3) İnsanlar zevâhirini (dışlarını) düzeltmekle uğraşırken, siz serâirinizi (içinizi) ıslah etmeye çalışın.

4) İnsanlar başkalarının ayıplarını arama peşindeyken, siz kendi nefislerinizin ayıplarını düşünmekle meşgul olun.

5) İnsanlar dünyayı tezyin etmekle (donatmakla) uğraşırken, siz âhireti mâmur (bakımlı) etmeye bakın.

6) İnsanlar yaratılmışların hoşnutluğunu almaya çalışırken, siz yaratılmışların hoşnutluğunu almaya çalışırken, siz yaratanın rızasını arama peşinde olun."

(Ebu'l-Leys Nasr ibni Muhammed el-Hanefî es-Semerkandî, Tenbîhü'l-ğâfilîn, sh:451)

Selâm ve Dua ile Kalın...

 

Bir cevap yazın