Hicri Yılbaşı, Muharrem Ayı Ne Zaman Başlıyor? Medine'ye Hicret

Medine'ye Hicret ve Hicri Yılbaşı

Hicret, "kişinin herhangi bir şeyden bedenen, lisânen veya kalben ayrılıp uzaklaşması" demektir.

Terim olarak Hz. Peygamber'in ve Mekkeli Müslümanların Medine'ye göçünü ifade eder. Daha sonraları gayrimüslim bir ülkeden İslâm ülkesine göç etmek de hicret olarak isimlendirilmiştir.

Mekke'den Medine'ye Hicret eden Müslümanlara Muhacir, Resûl-i Ekrem'e ve muhacirlere yardım eden Medineli Müslümanlara da Ensar unvanı verilmiştir.

Peygamberimizin İslam'ı tebliğine Mekke müşrikleri olumsuz bir tavır takınmış, Müslümanlara eziyet ve işkence yapmaktan geri durmamışlardır. Baskı ve zulümlerin dayanılmaz hale geldiği bir zamanda iman eden Medineliler'in daveti üzerine Müslümanlar hicret etmeye başlamış ve bütün mü'minler Medine'de toplanmıştır.

Medine'ye hicret, İslâm'ın devletleşme sürecini başlatmış, ilk anayasa olan Medine Vesikası yürürlüğe konmuş ve tebliğin önündeki engeller kaldırılarak insanların hür iradeleriyle Müslüman olmaları sağlanmıştır.

Hicret, Peygamberimiz döneminde tarihlendirme amacıyla kullanılmış, Hz. Ömer'in hilafeti döneminde de takvim başlangıcı ilan edilmiştir.

2020 yılının 20 Ağustos Çarşamba günü Müslümanların Hicri Yılbaşı'dır.

Hicri 1441 yılı bitti...

1442 Hicri yılı başladı...

1442 yılına girdik ve Muharrem ayı (Allah'ın ayı) başladı...

Muharrem Ayı Başlıyor?

2020 Ağustos Çarşamba günü hicri yılın başlangıcı olan Muharrem Ayı başladı...

Hicret 622 yılında Peygamber Efendimiz ve sahabeleri ile Mekke'den Medine'ye göç ettikleri zaman dilimidir. Medine'li Ensarlar Mekkeli Muhacirlere ev sahipliği yapmış onlara memleketlerinde sevgililer sevgilisine ve ashabına kucak açmışlardır.

Muharrem ayı, kameri ayların ilki olup Kur'an'ı Kerim'de saygı duyulması istenen dört aydan biridir. Hz. Peygamber (s.a.v) muharrem ayını "Allah'ın ayı" olarak niteleyip ramazandan sonraki en faziletli orucun muharrem ayında tutulan oruç olduğunu beyan etmiştir.

Ebu Hüreyre'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de (tutulan oruçtur). Farz namazdan sonra en faziletli namaz ise gece namazıdır."
(M2755 Müslim, Sıyâm, 202)

Muharrem ayının onuncu gününe Aşûre günü denir. Hz. Peygamber hicretten önce ve sonra bu günde oruç tutmuş ve Müslümanlara da oruç tutmalarını emretmiştir. Ramazan orucu farz kılındıktan sonra ise Aşûre günü oruç tutmayı isteğe bırakmıştır.

Peygamber Efendimize, "Yahudi ve hıristiyanların bu günü yücelttikleri (ve onuncu gününde tuttuklarını ima edince) o da, "İnşallah gelecek yıl biz de (Muharrem'in) dokuzunda oruç tutalım." demişti. Ancak ertesi yıl gelmeden Allah Resûlü vefat etti."

(M2666 Müslim, Sıyâm, 133; M2445 Ebu Dâvûd, Sıyâm, 65.)

Ancak Allah Resûlü'nün "yahudilere benzememek için müminlere tek gün değil Âşûra gününe Muharrem'in dokuzuncu veya on birinci gününü de ekleyerek en az iki gün oruç tutmalarını tavsiye ettiği de rivayet edilmiştir."

(HM2154 İbn Hanbel, I, 240.)

"Efendimiz Medine'ye geldiğinde yahudilerin Âşûra gününde oruç tuttuklarını görünce onlara bu orucu neden tuttuklarını sormuş, yahudiler, Allah'ın Musa Peygamber ve Israiloğulları'nı bu günde kurtardığını, Musa Peygamber'in o günde şükür maksadıyla oruç tuttuğunu, kendilerinin de bu konuda Hz. Musa'ya uyduklarını söylemişlerdir. Allah Resûlü de,

"Biz Musa'ya sizden daha yakınız ve bunu yapmaya daha lâyıkız."

Diyerek Müslümanlara Âşûra gününde oruç tutmayı emretmiştir."

(M2658 Müslim, Sıyâm, 128; B2004 Buhârî, Savm, 69.)

Peygamber Efendimizin ne zaman oruç tuttuğunu rivayet eden İbn Abbâs'ın da,

"Dokuzuncu ve onuncu günleri oruç tutarak yahudilere muhalefet ediniz." dediği nakledilmiştir.

(T755 Tirmîzî, Savm, 50.)

Dolayısıyla Resûl-i Ekrem'in yahudileri taklit etmemek ve hurafelerinin İslâm bünyesine girmesine engel olmak için sadece Âşûra günü değil, Muharrem'in dokuz ve onuncu ya da on ve on birinci günlerinde oruç tutmalarını tavsiye ettiği anlaşılmaktadır.

Âlimler bu emre binaen sadece Aşûre gününde oruç tutulmasını mekruh saymışlardır.

İnsanlık tarihinin önemli birtakım başka hadiseleri de Muharrrem ayında vuku bulmuştur. Bu hadiselerden birisi de Hz. Hüseyin (r.a) 'ın aile fertleri ile birlikte Irak Kerbelada şehit edildiği o elem verici kanlı olay Kerbela'dır...

2020 Yılı Hicri Yılbaşı 

Hicri Yılbaşı: 20 Ağustos Çarşamba Günü

Âşûra Günü: 29 Ağustos Cumartesi Günü...

Muharrem ayınız ve Âşûra gününüz mübarek olsun...

Sözün özü...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

Bir cevap yazın