HENRI-LOUIS BERGSON (1859-1941)

20'nci yüzyılın önemli filozoflarından olan Bergson, gerçekliği kavramak için sezgi süreçlerinin rasyonalizm ve bilimden daha anlamlı olduğunu vurguladı, insani ve dinsel değerlere önem verdi. Lise yıllarından itibaren felsefeye ilgi duyan ve Ekole Normale Superieure'da eğitim alan Bergson bir gün Almanya'da doğup gelişmiş olan idealist felsefenin Fransa'daki temsilcisi olarak tanındı. Belki son, pozitif ismi ya da dar bir çerçeve içinde kalan bilimsel yorumlara karşı çıkarken insani ve dinsel değerler üzerinde durdu. Sezgicilik (entüisyonizm) akımının kurucusu olan Bergson, bilimin asıl bilgi kaynağı olduğunu reddetti ve sezginin daha önemli olduğunu savundu. Bilimin, yaşamın dinamik özüne ulaşamayacağını söyledi. Düşüncenin evrene benzediğini, bir yanda maddenin diğer bir yanda Sezgin'in olduğunu öne sürdü. Bergson, 1927 yılında ortaya attığı fikirleri sebebiyle Nobel Edebiyat Ödülü aldı.

 

Www.instagram.com/acikvnet

Www.twitter.com/acikve_net

 

Bir cevap yazın